Category Archives: directies

Code als richtlijn. Beter functioneren participatie?

codegoedemedezeggesnchap

Code goede medezeggenschap

Landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en schoolleiders en bestuurders reiken medezeggenschapsraden in het onderwijs suggesties aan om zich actiever richting het schoolbestuur en de achterban op te stellen, meer aan ‘zelfreflectie’ te doen en zich aan gedragscodes te houden om ‘goed’ te functioneren.

Hoe kunt u effectief gebruikmaken van de ‘code goede medezeggenschap’?

Artikel verschijnt in het oktobernummer van MR Magazine. Kluwer.
Smit, F. (2013). Code als richtlijn. Beter functioneren. MR magazine, 28 (6), 4-6.

Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid

Elk besluit van het bestuur, hoe visionair en inspirerend ook, wordt beter naarmate leden van de medezeggenschapsraad in alle vrijheid hun mening erover kunnen geven.

Publicatie: Frederik Smit (2013). Medezeggenschap in het onderwijs, Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP Uitgevers.

In deze uitgave komen de succesfactoren aan bod die de invloed van leraren, ouders en leerlingen op het beleid van onderwijsinstellingen optimaliseren.

In de bijlage de wetteksten over medezeggenschap.

Mac Steenaart (NBD|Biblion recensie)

Mac Steenaart: ‘De teksten (met daartussen kleine cartoonachtige tekeningen) zijn actueel, bevatten weinig jargon waardoor ze voor de brede doelgroep (ouders, leerkrachten primair onderwijs, aangevuld met leerlingen in het voortgezet onderwijs) goed te lezen zijn en veel extra informatie geven over dit belangrijke onderwerp’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Meesterklas surfen op de golven van partnerschap ouders, school en buurt

Meesterklas Optimaliseren Ouderbetrokkenheid

Meesterklas Optimaliseren Ouderbetrokkenheid

ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 2 oktober 2013 in Nijmegen – op basis van recent onderzoek en goede praktijken – een nieuwe Meesterklas voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in het onderwijs met als thema: “Succesfactoren ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties van VVE tot en met MBO”.

Locatie: Kasteel Heyendael, Nijmegen.

Onze eerste speciale gast is prof. mr. Pieter Huisman, Erasmus Universiteit ‘’Niet te veel regels en protocollen”.

Pieter_HuismanNEWMOOIE FOTO

Een deelnemer: “De ALLERBESTE nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt!”

Informatie en inschrijven: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Frederik Smit (2012). Tijdig en juist informeren een heikel punt. Evaluatie WMS

wildemedezeggenschap2

Op bijna alle scholen nemen zowel het bevoegd gezag als de leden zelf de medezeggenschapsraad serieus. De meeste raden hebben ook daadwerkelijk invloed op de besluitvorming. Toch loopt nog niet alles even vlekkeloos. De informatievoorziening, communicatie met de achterban en geschillenbeslechting kunnen beter. En ook de bezetting laat nogal eens te wensen over.

Check http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=265

Frederik Smit (2012). Tijdig en juist informeren een heikel punt. Evaluatie WMS. MR magazine, nr. 5, mei 2012.

Impressie thema-avond ouderbetrokkenheid in Woerden, 11 maart 2013

SAM_0097

Ouderbetrokkenheid
Op maandag 11 maart organiseerden de directeuren van basisscholen De Wegwijzer en De Regenboog in Woerden een thema-avond over ouderbetrokkenheid voor ouders in de medezeggenschapsraad (MR), leden van ouderverenigingen en medewerkers / directies van de scholen van Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied (SKSWW).

Onderwerpen
• School en ouders partners in opvoeden, een mooie kreet maar hoe zorg je nu dat het niet bij een kreet blijft?
• Hoe bevorderen we de communicatie tussen school en ouders MR en oudervereniging?
• Hoe omgaan met positieve en negatieve informatie van ouders in MR en oudervereniging?
• Hoe krijg je ouders op een informatieavond van de MR en de oudervereniging?
• Hoe zorg je dat je school in de wijk staat?

Gasten
• Loes Ypma, voormalig wethouder JONG in Woerden en nu lid Tweede Kamerfractie PvdA
• Frederik Smit, Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
• Jules van Brecht, voorzitter College van Bestuur van de stichting SKSWW

SAM_0091

SAM_0096

SAM_0088

Let op actie: Scholen met grote ambities en een krap budget

Wees-uniekWees-uniek

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen nodigt u uit voor een unieke Meesterklas in Rotterdam.

Villa Zebra in Rotterdam: ”Professionele communicatie met ouders”

In Rotterdam op woensdag 20 februari 2013 een unieke Meesterklas over ‘’Professionele communicatie met ouders’’.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. Maak gebruik van de eenmalige speciale korting voor ambitieuze scholen met een beperkt budget.

<ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE

Scholen met grote ambities en een krap budget

Actie inschrijven t/m 30 januari:
ALLE DEELNEMERS: € 89,-

U kunt zich inschrijven via: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/kopie-meesterklas-0

Informatie Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl / 06-12413905

Voor scholen met grote ambities en een krap budget

Wees-uniek

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen nodigt u uit voor een unieke Meesterklas in Rotterdam.

Villa Zebra in Rotterdam: ”Professionele communicatie met ouders”

In Rotterdam op woensdag 20 februari 2013 een unieke Meesterklas over ‘’Professionele communicatie met ouders’’.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. Maak gebruik van de speciale kortingen voor scholen.

<ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE

Scholen met grote ambities en een krap budget

Actie inschrijven t/m 30 januari:
ALLE DEELNEMERS: € 89,-

U kunt zich inschrijven via: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/kopie-meesterklas-0

Informatie Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl / 06-12413905

Wat zijn succesfactoren in het omgaan met gezag in het onderwijs?

ouderlijkgezag

ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 3 april 2013 een conferentie voor besturen, directies, leraren in het primair, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs:

”Succesfactoren in het omgaan met orde en gezag”

Met bijdragen van prof. dr. Christien Brinkgreve, Universiteit Utrecht, prof. mr. Pieter Huisman, Erasmus Universiteit, dr. Jan Dirk de Jong, onderzoeker en adviseur Rebond: Research and Advice, René Kneyber, docent, trainer en auteur Orde houden in het voortgezet onderwijs, Menno de Vree, docent op het vmbo en Maarten Schouten, voormalig bevelhebber generaal, Sanne Kuyt, leraar en expert social media en gezag, Jannie Limburg, pedagoog, bureau Peervis, dr. Amber Walraven, drs. Jos Lubberman, drs. Wouter de Wit en dr. Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. 1 op 4 korting, alleen bij gelijktijdig inschrijven bij vier personen van één instelling.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/conferentie/

Informatie: Frederik Smit; F.Smit@its.ru.nl; 0612413905.

Welkom in de school. Succesfactoren ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties

WelkomindeschoolExpertisecentrum2013

Expertisecentrum Ouders, school en buurt van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op 30 januari, 6 maart, 20 maart, 17 april en 15 mei 2013 – op basis van recent onderzoek en goede praktijken – Meesterklassen voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in het primair en voortgezet onderwijs met als thema:

“Ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties”

Hoe ouderbetrokkenheid stimuleren? Hoe wederzijdse verwachtingen van ouders en school op elkaar afstemmen? Eisen stellen aan ouders? Hoe voorwaarden creëren voor optimale ouderbetrokkenheid? Wat is de rol van de medezeggenschapsraad?

Zie coververhaal MR magazine, juni 2012: https://itsexpertisecentrum.files.wordpress.com/2012/06/welkom-in-de-school11.pdf

Bron: Smit, F. (2012). Welkom in de school! Leraren en ouders vormen waardegemeenschap. MR magazine, 28 (6/7), 4-6.

Check: MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen./div>

Inspirerend gezag in het onderwijs

schoolleidingmetmedailles

ITS,  Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 3 april 2013 een conferentie voor besturen, directies, leraren in het primair, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs:

”Succesfactoren in het omgaan met orde en gezag”

Met bijdragen van prof. dr. Christien Brinkgreve, Universiteit Utrecht, prof. mr. Pieter Huisman, Erasmus Universiteit, dr. Jan Dirk de Jong, onderzoeker en adviseur Rebond: Research and Advice, René Kneyber, docent, trainer en auteur Orde houden in het voortgezet onderwijs, Menno de Vree, docent op het vmbo en Maarten Schouten, voormalig bevelhebber generaal, Sanne Kuyt, leraar en expert social media en gezag, Jannie Limburg, pedagoog, bureau Peervis, dr. Amber Walraven, drs. Jos Lubberman, drs. Wouter de Wit en dr. Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. 1 op 4 korting, alleen bij gelijktijdig inschrijven bij vier personen van één instelling.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/conferentie/

Informatie: Frederik Smit; F.Smit@its.ru.nl; 0612413905.

Check:

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

MEESTERKLAS SCHOOL EN OUDERS ROTTERDAM: PROFESSIONELE COMMUNICATIE

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

Inspirerend gezag in het onderwijs

schoolleidinggementelijkgymnasium

ITS – Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 3 april 2013 een conferentie voor besturen, directies, leraren in het primair, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs:

”Succesfactoren in het omgaan met orde en gezag”

Met bijdragen van prof. dr. Christien Brinkgreve, Universiteit Utrecht, prof. mr. Pieter Huisman, Erasmus Universiteit, dr. Jan Dirk de Jong, onderzoeker en adviseur Rebond: Research and Advice, René Kneyber, docent, trainer en auteur Orde houden in het voortgezet onderwijs, Menno de Vree, docent op het vmbo en Maarten Schouten, voormalig bevelhebber generaal, Sanne Kuyt, leraar en expert social media en gezag, Jannie Limburg, pedagoog, bureau Peervis, dr. Amber Walraven, drs. Jos Lubberman, drs. Wouter de Wit en dr. Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. 1 op 4 korting, alleen bij gelijktijdig inschrijven bij vier personen van één instelling.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/conferentie/

Informatie: Frederik Smit; F.Smit@its.ru.nl; 0612413905.

Check:

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

MEESTERKLAS SCHOOL EN OUDERS ROTTERDAM: MODERNE PROFESSIONELE COMMUNICATIE

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen