Category Archives: De Schakel Vlaardingen

Wereldburgers zich welkom voelen bij Nogal Wiedus en De Schakel

CCzk7x4WgAAnB12-1.jpg-large
Hellen Maltha en Hans de Ruiter 

De Schakel
Peuterspeelzaal Nogal Wiedus, buitenschoolse opvang De Schakel en basisschool De Schakel in Vlaardingen gaan fuseren en vormen in 2016 een Integraal Kindcentrum (IKC). De ambitie is dat ouders – wereldburgers – zich welkom voelen bij de kinderopvang / de basisschool en zich geëngageerd en actief opstellen.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Hellen Maltha (manager van de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang) en Hans de Ruiter (directeur van de basisschool) gaan een plan van aanpak ontwikkelen om – op basis van eigen uitgangspunten en ambities – optimaal te communiceren met ouders over ontwikkelingsstimulering, opvoeding en onderwijs.

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.