Category Archives: De Krentenmik

De Krentenmik gaat voor optimale ouderbetrokkenheid

B9s03tuIQAAE7An.jpg-large
Petra van Zwieten, Bernadette Bax en Denise Boskers

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen samen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid van kinderopvang De Krentenmik met manager Bernadette Bax en pedagogisch medewerkers Petra van Zwieten en Denise Boskers stellen een plan van aanpak op om partnerschap van ouders en kinderopvang te optimaliseren. http://www.skv.nl/content.php?page=44
Binnenkort is hierover overleg met kindcentrum Het Spectrum. http://www.kindcentrumhetspectrum.nl

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?
• Hoe de medezeggenschap vorm geven?

”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”.
http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-en-onderwijs/9200000002632470/

850332 850345

Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/