Category Archives: conferentie

Pitch over ouderbetrokkenheid

img_8572-1

Centrum voor Jeugd en Gezin Dronten
Op verzoek van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Dronten geeft Frederik Smit op 3 februari 2015 voor professionals en ouders die betrokken zijn bij het CJG Dronten een pitch over ouderbetrokkenheid waarbij de aanwezigen interactief worden betrokken.

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is voor het onderwijs en voor hulpverleners een speerpunt. CJG Dronten vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij wat er op school en bij eventuele hulpverleners gebeurt. Ouders (opvoeders) zijn de belangrijkste personen in het leven van een kind en het is dus belangrijk om vanuit die kracht te handelen. Maar wat verstaan we nu precies onder ouderbetrokkenheid? En wat verstaan we onder eigen kracht? Dat gaan we deze middag verder verkennen. De middag biedt bovendien de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met alle professionals in het Drontense CJG-netwerk.

De toegang is gratis.

Wanneer? 3 februari 2015, 12.30 – 17.15 uur.
Waar? De Open Hof, Dronten.

Radboud Universiteit Nijmegen, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Myriam Lieskamp: rollen van ouders, leraren en schoolleiders binnen een professionele leergemeenschap

MYRIAMLIESKAMPNEW BoekMYriamLieskampGROOT

Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker CNV Onderwijs

Naar een professionele leergemeenschap
De samenleving waarin wij leven is volop in beweging als we alleen
maar kijken naar alle technologische ontwikkelingen. Deze grote
veranderingen hebben gevolgen voor het werk en ook direct voor het
onderwijs. Een antwoord op deze veranderingen kan zijn dat scholen
zich ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap waarin
iedereen continue de focus heeft op het zo goed mogelijk laten leren van
alle leerlingen teneinde zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
ontwikkeling naar een wij-maatschappij.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven:

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Gertjan Kleinpaste, initiatiefnemer Steve JobsSchool Breda, Perpetuum Primair Onderwijs

gertjan-kleinpaste

Naar gelijkwaardige rollen van school, ouders en leerlingen
Heldere gelijkwaardige rollen tussen school, ouders en leerlingen bevorderen dat leerlingen passende begeleiding kunnen krijgen. Wat is nodig om werkelijk samen te werken?

Rol ouders
Hoe ouders ruimte bieden om de onderwijstijd van hun kind(eren) in te plannen? Wat is het succes van de gesprekscyclus om met ouders en kind iedere zes weken de voortgang te evalueren en te plannen?

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven:

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Martijn Nolen en Frederik Smit: 

Medezeggenschap in een professionele leergemeenschap


martijn-nolenfrederiksmitbijgesneden

Martijn Nolen en Frederik Smit
Martijn Nolen, juridisch expert, sector onderwijs & kennis, 
Van Doorne Advocaten.
Frederik Smit, senior onderzoeker, Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad als ‘critical friend’ van de bestuurder/ directeur/ schoolteam bij het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs in een professionele leergemeenschap, geworteld in de buurt.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven:

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt

onderwijs_en_de_wij-maatschappij

Wij-maatschappij
Door globalisering, internet en sociale media bewegen we van een ik-tijdperk naar een wij-maatschappij. Op allerlei terreinen zijn er initiatieven. Maar dan wel met elkaar op zoek naar nieuwe relaties; zowel persoonlijk als in zakelijke samenwerkingsverbanden. Met als uitgangspunt: samen. Delen is het nieuwe hebben. Voor het onderwijs betekent dit structureel een kleinere overheid met meer ruimte voor initiatieven van schoolbesturen, coöperaties, (kleine) scholen, directies, medezeggenschapsraden, leraren en ouders.

Meesterklas
Een eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema:


Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt

Inspirerende presentaties en workshops van o.a.:
• Pieter Huisman, hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit:
Rechten en plichten van ouders ten opzichte van de school
• Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker CNV Onderwijs:
Rollen van ouders, leraren en schoolleiders binnen een professionele leergemeenschap
• Kees van der Wolf, emeritus hoogleraar orthopedagogiek:
De leraar als frontliniewerker. Van dwangbuis naar werken in het wild
• Marina van der Wal, dé puberexpert van Nederland:

Pubers thuis, op school en in de wijk? Hoe houden we het gezellig?

Waar?
Congrescentrum Antropia, Driebergen-Zeist

Wanneer?
Op 21 mei en 4 juni 2014

Informatie en inschrijven:
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Keynote medezeggenschap en onderwijskwaliteit

Afbeelding Universiteit Twente

Frederik Smit heeft op 20 februari 2014 op de Fontys Hogeschool in Eindhoven een keynote gegeven over medezeggenschap en kwaliteit van het onderwijs.

De lezing was bestemd voor medewerkers en studenten van een dertigtal instituten in Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Sittard, Tilburg, Veghel en Venlo.

Kernvragen
Wat is het gezamenlijk belang van raad/oc en bestuur/management?
Wat kunnen raad/oc en bestuur/management van elkaar verwachten?
Hoe gaan ze het begrip ‘samenwerking’ invullen?
Hoe gaat de raad/oc actief betrokken worden bij het proces van kwaliteitsverbetering?
Hoe kunnen studenten serieus worden genomen?
Hoe de relatie met het bestuur uitbouwen en onderhouden?
Hoe de achterban verantwoording afleggen?

Emmeken van der Heijden, directeur Onderwijs en Onderzoek Fontys, hield een zeer interessante en inspirerende inleiding over de toekomst van de medezeggenschap.

bol.com
Bij uitgeverij SWP Amsterdam is de uitgave verschenen:
Frederik Smit: ‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen’.

http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Parents and school. Policy recommendations

Wethouder-DenHaag[1]

Researcher Frederik Smit and Ingrid van Engelshoven, The Hague’s Deputy Mayor for Education.

Academic lecture by dr. Frederik Smit about the prevention of early school leaving in the Netherlands.

In the strategy 2020, the European Union recognizes Early School Leaving (ESL) as a major challenge with an aim to reduce it below 10 %. Education researchers and practitioners consider that the role of parents in the prevention of this problem is crucial. Through a range of policies, local authorities can play a key role to better involve parents. PREVENT proposes to share experiences related to the involvement of parents in the prevention of early school leaving.

Early school leaving (ESL) processes have complex and varied causes and the reasons for dropping out of school are individual. However, ESL follows certain patterns that are often linked to socio-economic background: disadvantaged minorities, low education backgrounds in families, poor achievement in education and training, families difficulties involving child participation to family income or taking adult responsibilities such as caring for family members and/or a combination of social, economical, emotional and educational problems putting individuals at risk.

urbact-logo2-1370862008

PREVENT proposes an innovative approach, where parents are considered as a key part of the solution to reduce ESL, and cities as driving forces to create synergies, common understanding and develop concrete collaboration between stakeholders.

Where?: ‘House of Europe’, The Hague.
When?: Thursday November 21.

URBACT is a European exchange and learning programme (*) promoting sustainable urban development.

URBACT enables numerous European cities to work together in projects to share and capitalise on experience. Each project focuses on a specific urban issue, such as tapping into the positive potential of young people (MY GENERATION), social housing (SUITE), or taking built heritage into account in urban development (Hero). URBACT enables the development of solutions to urban challenges that other cities can then adapt to their own context.

URBACT: 500 cities, 29 countries and 7,000 active participants.

URBACT is jointly financed by the European Union (European Regional Development Fund) and the Member States.

dr. Frederit Smit is senior researcher ‘Education: organisation and policy evaluation’ and coordinator Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS, Radboud University Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/english/expertise-centre/

Involving parents in the prevention of early school leaving in the Netherlands

urbact-logo2-1370862008

Academic lecture by dr. Frederik Smit about the prevention of early school leaving in the Netherlands.

In the strategy 2020, the European Union recognizes Early School Leaving (ESL) as a major challenge with an aim to reduce it below 10 %. Education researchers and practitioners consider that the role of parents in the prevention of this problem is crucial. Through a range of policies, local authorities can play a key role to better involve parents. PREVENT proposes to share experiences related to the involvement of parents in the prevention of early school leaving.

Early school leaving (ESL) processes have complex and varied causes and the reasons for dropping out of school are individual. However, ESL follows certain patterns that are often linked to socio-economic background: disadvantaged minorities, low education backgrounds in families, poor achievement in education and training, families difficulties involving child participation to family income or taking adult responsibilities such as caring for family members and/or a combination of social, economical, emotional and educational problems putting individuals at risk.

PREVENT proposes an innovative approach, where parents are considered as a key part of the solution to reduce ESL, and cities as driving forces to create synergies, common understanding and develop concrete collaboration between stakeholders.

Where?: ‘House of Europe’, The Hague.
When?: Thursday November 21.

URBACT is a European exchange and learning programme (*) promoting sustainable urban development.

URBACT enables numerous European cities to work together in projects to share and capitalise on experience. Each project focuses on a specific urban issue, such as tapping into the positive potential of young people (MY GENERATION), social housing (SUITE), or taking built heritage into account in urban development (Hero). URBACT enables the development of solutions to urban challenges that other cities can then adapt to their own context.

URBACT: 500 cities, 29 countries and 7,000 active participants.

URBACT is jointly financed by the European Union (European Regional Development Fund) and the Member States.

dr. Frederit Smit is senior researcher ‘Education: organisation and policy evaluation’ and coordinator Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS, Radboud University Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/english/expertise-centre/

Hebben ouders iets te zeggen over het lokaal onderwijsbeleid?

Opvattingenrotterdamse ouders

Ouderplatforms en lokaal beleid
Hebben ouders ‘live’ en via digitale platforms – op het niveau van de stad – iets te zeggen over het onderwijsbeleid? Wat zijn ervaringen van ouders met de GMR, ouderraad, cliëntenraad of consumentenvereniging richting scholen, schoolbesturen en politiek in de steden?

Opvattingen van allochtone ouders over onderwijs: tussen wens en realiteit.

Een inventarisatie van de wensen en verwachtingen van ouders ten aanzien van de basisschool en educatieve activiteiten in Rotterdam.

Check: http://its.ruhosting.nl/publicaties/pdf/r1507.pdf

Lezing dr. Frederik Smit en discussie in Hotel New York: 23 november 2013.

Check: https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2013/10/11/hotel-new-york-lezing-ouderplatforms-en-het-belang-van-ouders-als-kwaliteitsbewakers-van-het-onderwijs/

Hotel New York: ouderplatforms en het belang van ouders als kwaliteitsbewakers van het onderwijs

HollandAmerikalijn

Lezing van dr. Frederik Smit over ouderplatforms en het belang van ouders als kwaliteitsbewakers van het onderwijs.

Hebben ouders ‘live’ en/of via digitale platforms – op het niveau van de stad – een stem ten aanzien van wat zij belangrijk vinden van het onderwijsbeleid? Wat zijn ervaringen van ouders met de GMR, de ouderraad, de cliëntenraad of consumentenvereniging richting scholen, schoolbesturen en politiek in de steden?

Op dinsdag 26 november organiseert Gemeente Rotterdam, Maatschappelijke ontwikkeling, afdeling Onderwijs een avond over ‘ouderinitiatieven’: ouders die van een zwarte school een gemengde school proberen te maken.

Waar? bibliotheek Hotel New York, Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam
Tijd: 20.00-22.00 uur.

Het Hotel New York op de Wilhelminapier in Rotterdam is een hotel, gevestigd in het voormalige directiegebouw van de Holland-Amerika Lijn. Het hotel werd geopend in 1993.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/