Category Archives: burgerschapsvorming

Frederik Smit (2013). Over het belang van ouderparticipatie in boek Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland. Overlegorgaan van de Nederlandse regering

IOTinf_egitimde_veli_IOT_sm

Frederik Smit heeft een hoofdstuk over ouderparticipatie geschreven in een uitgave van ‘Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland. Overlegorgaan van de Nederlandse regering”. Gepresenteerd op 1 maart 2013.

SAM_0103

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=263

‘Burgemeester van Arnhem moet met die jongens praten’

BURGEMEESTERKRIKKEMOOIEFOTO

De wijk ’t Broek in Arnhem.

ARNHEM – De opmerking van burgemeester Krikke dat Arnhemse scholen aan de slag moeten met een nieuw lespakket om discriminatie te bestrijden is er één voor de bühne. “Natuurlijk moet je daar aandacht aan besteden. Het liefst iedere dag.”

Dat zegt Frederik Smit, als onderwijsonderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Er is al veel aandacht voor, zegt Smit, evenals lesmateriaal. Even googelen bevestigt dat: zeker vijf instellingen bieden lespakketten over thema’s als antisemitisme, discriminatie en gelijkwaardigheid.

“Ik zit totaal niet te wachten op nog een, van buitenaf bedacht, lessenpakket”, zegt Stef Bijl, directeur van de Hugo de Grootschool in ’t Broek in een ingezonden brief in De Gelderlander.

De kern van het probleem ligt dieper, aldus Bijl. “De integratie in deze wijk komt nauwelijks, of tenminste onvoldoende van de grond. Sociale structuren zijn flinterdun. Daarnaast zijn er minimaal twee leefwerelden waar kinderen zich in bewegen: die van de school en die van de buitenwereld. Wat is de invloed van de school op het gedachtegoed van veel kinderen als ze thuis dag in dag uit worden geconfronteerd met haat jegens de ander, door de ouders en de media die ze volgen? Het begeleiden van de jeugd op de straat door middel van jeugdwerk wordt door dezelfde gemeente gekort.”

Volgens onderwijsexpert Smit geeft het incident in ’t Broek (de bedreiging van een man die zich op televisie uitsprak tegen antisemitische opvattingen van jongeren uit zijn wijk) wel aan dat het nu mis is. “Maar zoiets ga je met z’n allen te lijf. Scholen, politiek, bedrijven.”

Smit heeft daarom een tip voor de burgemeester, die een bezoek aan ’t Broek heeft aangekondigd: “Toon lef, geef het goede voorbeeld en ga met die jongens in gesprek.”

Check: http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/burgemeester-moet-met-die-jongens-praten-1.3711810

© De Gelderlander 2013, op dit artikel rust copyright. \

Bron: De Gelderlander, woensdag 13 maart 2013.

Burgerschap op school. Meer aandacht voor leerlingenparticipatie?

burgerschapsvormingopschool

De school is een belangrijke plaats waar jongeren kunnen leren hoe burgerschap werkt. Scholen zijn zelfs verplicht hier aandacht aan te besteden. Uit rapportages van de inspectie blijkt echter dat het onderwerp onvoldoende aan bod komt en een recent rapport van de Onderwijsraad laat zien dat leerlingen nauwelijks invloed op hun leefwereld op school hebben. Door te investeren in leerlingenparticipatie kunnen scholen de betrokkenheid en invloed van leerlingen vergroten.

Bron: Smit, F. (2012). Burgerschap op school. Meer aandacht voor leerlingenparticipatie. MR magazine, 28 (11), 4-6.

Check:
Burgerschap op school. Meer aandacht voor leerlingenparticipatie

Nederlandse publicaties van Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: boeken, rapporten, hoofdstukken in boeken, artikelen in tijdschriften/populaire artikelen.

Publications of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen: scientific articles in journals, books / reports.

MEESTERKLAS SCHOOL EN OUDERS ROTTERDAM: PROFESSIONELE COMMUNICATIE

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.