Category Archives: actieteam ouderbetrokkenheid

Evaluatie invoering nieuwe vormen van communiceren met ouders

CCJkCBDW8AAAv6N.jpg-large.
Directeur Marc de Lange van katholieke basisschool De Hoeksteen

Communiceren met ouders
Het actieteam ouderbetrokkenheid is niet alleen aanbod-, maar ook meer vraaggestuurd gaan communiceren met ouders en hun kinderen over hun schoolloopbanen.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Op De Hoeksteen hanteert men een goed overdachte aanpak om de samenwerking met ouders als educatieve partners te optimaliseren, met als doel de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten.
Daarnaast spelen ouders bij De Hoeksteen een rol als onderwijskundige, democratische en maatschappelijke  partners.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit geeft het actieteam ouderbetrokkenheid van De Hoeksteen support bij het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders, de leerlingen en de buurt.

Wat is de state-of-the-art relatie ouders en (voor)school in Vlaardingen?

images-59

Deelnemers in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen 


State-of-the-art

Wat is de state-of-the-art relatie ouders en (voor)school in Vlaardingen? Op woensdag 1 oktober 2014 was in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen de kickoff van het project ‘’Naar educatief partnerschap van ouders en (voor)scholen in Vlaardingen.’ Wethouder Ruud de Vries van onderwijs verrichtte de aftrap.

Monitoring aanpak
ITS, Radboud Universiteit Nijmegen heeft samen met de (voor)scholen een aanpak ontwikkeld om een eigen visie te ontwikkelen op educatief partnerschap, een actieplan op te stellen en uit te voeren gericht op het optimaliseren van de ontwikkelingskansen van kinderen. Hoe functioneren de actieteams partnerschap ouders en (voor)school? Welke thema’s hebben ze gekozen? Welke resultaten zijn te melden

Presentatie
18 juni 2015  presentatie van de eerste bevindingen.
7 oktober 2015 afsluitende bijeenkomst voor deelnemende (voor)scholen.

Kindcentrum Prins Willem Alexander Vlaardingen start kennismakingsspreekuur met ouders

b7tlcwecaaebx56-jpg-large
Cathleen van Doornik, Marianne de Graaff, Peter van der Windt, Frederik Smit,  Marieke Wolgen 

Kennismakingsspreekuur
Aan het begin van het schooljaar organiseert Kindcentrum Prins Willem Alexander in Vlaardingen een kennismakingsspreekuur waarin de visie van het kindcentrum aan de orde komt.

Actieteam
Actieteam ouderbetrokkenheid bestaande uit Peter van der Windt, Marianne de Graaff, Cathleen van Doornik en Marieke Wolgen (Frederik Smit begeleidt het team).

Veranderingsgerichte cultuur
De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren scholen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam van Integraal Kindcentrum Prins Willem Alexander support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

Tip
Tip 1 Geef ouders maandelijks tips mee die ze thuis kunnen toepassen.
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Stap in, reis mee en ontdek de wereld

 

foto-57

Hans Riemens, Simone Visser, Kirsten Muijs, Arianne Zonneveld, Simone Jansen, Eva Schouwenburg en Conny van Straten

Actieteam optimaliseert relatie ouders en Jenaplanschool Vlaardingen
Het ingestelde actieteam ouders en school bestaat uit: Arianne Zonneveld (directeur), Simone Jansen (ouder), Chantal Chin A Foeng (ouder), Simone Visser (ouder), Titia Steenbergen (intern begeleider), Hans Riemens (ouder, mr-lid), Leanne van Donge (leerkracht), Conny van Straten (leerkracht), Kirsten Muijs (ouder) en Eva Schouwenburg (leerkracht).

Mission-statement
Mission-statement van de school is: ‘‘Stap in, reis mee en ontdek de wereld”.

Tip
Tip 2 Formuleer een heldere visie op ouderbetrokkenheid en ouderverbondenheid

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Innovatieve aanpak basisschool De Hoeksteen in Vlaardingen

c6338e1a1391abbe6366a57ee68b9019
Leontien Stofbergen, Sanne van Sloun en Marc de Lange

Start
Na de zomervakantie start katholieke basisschool De Hoeksteen in Vlaardingen met de uitvoering van een goed doordacht plan om de relatie met de ouders te optimaliseren. De kick off vormen de startgesprekken met ouders waarbij men nadrukkelijk de leerlingen betrekt.
http://www.kbsdehoeksteen.nl

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid met Marc de Lange (directeur), Leontien Stofbergen (adjunct-directeur) en Sanne van Sloun (intern begeleider) willen met hun innovatieve aanpak ouders als educatieve partners benaderen om de kinderen optimale ontplooiingskansen te bieden.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders en de leerlingen.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Tip 4 Organiseer jaarlijks een bewustwordingsbijeenkomst

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Hoe heurt het eigenlijk? Actieteam ouderbetrokkenheid excellent IKC De Ark maakt balans op

image
Marijke Zijm, Janette Abbink, Janneke Beswerda, Annelies Vermeulen, Miranda Groenenveld en Noortje Smit

Balans opgemaakt
Actieteam ouderbetrokkenheid van excellent Integraal Kindcentrum (IKC) De Ark in Vlaardingen heeft de balans opgemaakt wat betreft het optimaliseren van partnerschap ouders en IKC. Uitgebreid is stilgestaan bij de omgangscultuur. De wederzijdse verwachtingen van ouders, opvang, begeleiding en onderwijs worden beter op elkaar afgestemd.

Actieteam
Het actieteam ouderbetrokkenheid bestaat uit:
• Noortje Smit (teamleider 4-13 jaar);
• Marijke Zijm (invalleerkracht, voorzitter stuurgroep peuters/kleuters);
• Annelies Vermeulen (orthopedagoge en lid zorgteam);
• Miranda Groenenveld (pedagogisch medewerker peuterspeelzaal);
• Janette Abbink (teamleider 0-4 jaar);
• Janneke Beswerda (leerkracht groep 2).

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam van De Ark support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Ouders en avontuurlijk levend leren bij Villa Kakelbont en ’t Kompas

CCtf_bQUkAAxdtE.jpg-large
Lolita Freire Gomes en Anneke van der Ven

Actieteam
Het actieteam bestaat uit Lolita Freire Gomes, manager van Kindercentrum Villa Kakelbont en Anneke van der Ven directeur van ’t Kompas in Vlaardingen. Zij werken aan een optimale kruisbestuiving van de unique selling points van kinderopvang en onderwijs.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders en de leerlingen.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Katholieke basisschool De Hoeksteen optimaliseert partnerschap met ouders!

CCJkCBDW8AAAv6N.jpg-large.
Directeur Marc de Lange van katholieke basisschool De Hoeksteen

Goede contacten
Directeur Marc de Lange van katholieke basisschool De Hoeksteen in Vlaardingen vindt het belangrijk om goede contacten met ouders te hebben.

Actieteam ouderbetrokkenheid
In het nieuwe schooljaar start het actieteam ouderbetrokkenheid met een planmatig, doelgerichte, aanpak om de samenwerking met ouders te optimaliseren met als doel de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders en de leerlingen.

IJzersterk managementteam IKC ’t Palet Vlaardingen

B9jrWbQIEAAzSeJ
Kees Harmsen en Sharon Dania

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen samen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Integraal Kindcentrum ’t Palet
Integraal Kindcentrum ’t Palet in Vlaardingen (locatie Centrum) is een dynamische, lerende, organisatie met oog voor de kwaliteitsverbetering van opvang en onderwijs. Het managementteam wil alle talenten en positieve elementen die binnen het kindcentrum en bij de ouders aanwezig zijn, benutten. ’t Palet heeft in een prachtig mooi overzicht (‘’Rechten en Plichten’’) duidelijk vastgelegd hoe men met ouders wil omgaan. Met de schoolgids in de hand kunnen ouders en medewerkers elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden en taken.

http://centrum.palet.info/Portals/736/docs/Schoolgids/schoolgids%20%20LOCATIE_CENTRUM%202014-2015%20versie140917def%20%20pdf.pdf

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid met Sharon Dania, manager van de kinderopvang en Kees Harmsen, directeur van ’t Palet, stelt een plan van aanpak op om partnerschap ouders, kinderopvang en onderwijs te optimaliseren.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?
• Hoe de medezeggenschap vormgeven?
• Hoe samen met ouders de kwaliteit van het onderwijs verbeteren?

”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”.
http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-en-onderwijs/9200000002632470/.

Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

850332 850345850344
Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/