Monthly Archives: juni 2015

Onderzoek educatief partnerschap ouders en school Arnhem

1916422_101145886579266_7545916_nimages-58
Jonathan Simonis                                                   David Kranenburg

Peuterspeelzalen en basisscholen
Peuterspeelzalen en basisscholen in de gemeente Arnhem nemen deel aan een onderzoek educatief partnerschap van de Stichting PAS (Jonathan Simonis) voor deelname aan de ouderbijeenkomsten van Stichting Actief Ouderschap (David Kranenburg). Het onderzoek, de nulmeting, van het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen is gestart.

Nulmeting
Ouders, managers, directeuren, pedagogisch medewerksters, leerkrachten groep 1 en 2, interne begeleiders, oudercontactpersonen, trainers en externe begeleiders nemen deel aan de nulmeting educatief partnerschap van ouders en (voor)school in de gemeente Arnhem.

Peuterspeelzalen en basisscholen
Het gaat om de volgende peuterspeelzalen en basisscholenAnnie MG Schmidtschool, Kunstrijk, Paulusschool, Blokkendoos, Lourdesschool, Pinokkio, Diktetje Dap, Malburcht, Pompeltje, Dr. W. Dreesschool, Margarethaschool, Presikhaven 1+2, Grenspost Merlijn, Rakkertjes, Harlekijn, Monchyschool, Graslaan, Speelrijk, Hugo de Grootschool, Monchyschool, Lupine, Symfonie 1, IBN-I Sina, Moriaantje, Symfonie 2, Johannesschool, Mozaïek Eimerssingel, Trommelaar, Klarendal, Mozaïek Zwanenbloem, Vlindertuin, Kleine Boemerang, Overkant, Vrolijke Ark, Klimop, Pastoor van Arsschool en Witte school.

Opbrengst
Stichting PAS, Stichting Actief Ouderschap, schoolbesturen, managers, directies, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, begeleiders en trainers in Arnhem krijgen met de onderzoeksresultaten inzicht in de relatie ouders en (voor)school.

Tip
Tip 7 Start een nulmeting op jouw (voor)school

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

GOEDE RELATIE MET OUDERS DÉ MANIER OM GEWELD TE VOORKOMEN

images-60

Peiling
De peiling is in april gehouden onder 257 directeuren en schoolleiders. Het opbouwen van een goede relatie met ouders, het maken van betere afspraken met ouders en een beter ouderbeleid leiden volgens de schoolleiders tot een betere sfeer op school en een afname van geweldsincidenten.

Goed pedagogisch klimaat
Scholen zien een betere relatie met ouders als dé manier om te voorkomen dat onaangepast gedrag van ouders of kinderen uit de hand loopt. Maar liefst 73% draagt deze oplossing aan. Daarnaast noemen zij onder andere het vastleggen van afspraken met ouders in een contract (40%), het verduidelijken van protocollen voor het personeel (30%) en bijscholing van personeel (30%). De respondenten zien niets in extra regels of protocollen; ze hechten waarde aan een goed pedagogisch klimaat en transparante communicatie. Iemand noteert: ‘‘Naarmate de relatie met ouders beter is, en de contacten veelvuldig, zal een probleem eerder oplosbaar zijn zonder wat voor geweld dan ook.’’

http://www.verus.nl/nieuws/goede-relatie-met-ouders-de-manier-om-geweld-te-voorkomen

Tip
Tip 9 Organiseer eens een omgekeerd tienminutengesprek.
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Frederik Smit. ”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”.
http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

Frederik Smit. ”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”.
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-en-onderwijs/9200000002632470/.

Gezamenlijk bestuur moet dorpsscholen redden

3080686

Bedreigde dorpsscholen verenigen zich
Bedreigde dorpsscholen uit het hele land gaan zich verenigen om te kunnen blijven bestaan. Deze scholen, die vaak minder dan 100 leerlingen hebben, moeten onder één gezamenlijk bestuur gaan vallen. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker staat zo’n constructie toe.

http://www.volkskrant.nl/dossier-onderwijs/gezamenlijk-bestuur-moet-dorpsscholen-redden~a4067156


Comité van aanbeveling

  • Felix Rottenberg, Voorzitter Curatorium Wiardi Beckman Stichting Amsterdam
  • Hans Wiegel, Oud-minister van Binnenlandse Zaken
  • Frederik Smit, Coördinator Expertisecentrum Ouders, school en Buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Yellie Alkema, Voorzitter Stadsdeelraad Centrum in Amsterdam
  • Karin van den Broecke, Preses Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Bol.com
Lees over het initiatiefrecht en hoe de medezeggenschapsraad een belangrijkere rol kan spelen bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Zie nieuwe uitgave: ‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs’.
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Meer scholen kiezen voor korte lesdagen

2015-01-27 09:03:29 DEN HAAG - Een tafel voor leerlingen in een klas op een basisschool. ANP REMKO DE WAAL

2015-01-27 09:03:29 DEN HAAG – Een tafel voor leerlingen in een klas op een basisschool. ANP REMKO DE WAAL

Korte lesdagen
Steeds meer basisscholen kiezen voor lesdagen waarbij kinderen minder lang op school zitten. Uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat volgend schooljaar 56 procent van de scholen het traditionele rooster hanteert. In het schooljaar 2011-2012 was dat nog 77 procent.

Veel scholen kiezen roosters waarbij kinderen kort lunchen en een stuk vroeger klaar zijn.

http://nos.nl/artikel/2040499-meer-basisscholen-kiezen-kortere-lesdagen.html

Ministerie van OCW
Binnenkort verschijnt in opdracht van het ministerie van OCW een internationale literatuurstudie naar de effecten van flexibele/individuele onderwijstijden op de onderwijskwaliteit, i.c. cognitieve en niet-cognitieve effecten bij kinderen.

Onderzoek
Het accent van het onderzoek ligt op evaluatieve studies waarin op wetenschappelijke wijze en volgens gangbare methodologisch standaarden effecten van variaties in onderwijstijd en onderwijskwaliteit waren bepaald.

Onderzoeksvragen
1. Welke vormen van variatie in de onderwijstijd zijn van belang: variatie in individuele onderwijstijden en/of variatie in schooltijden binnen een schooldag?
2. Wat is het effect van flexibele/individuele onderwijstijden op de onderwijskwaliteit, i.c. cognitieve en niet-cognitieve effecten bij leerlingen?
3. Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden om de onderwijskwaliteit te borgen bij een verdere flexibilisering van de onderwijstijd?
4. Welk effect heeft de verdere flexibilisering van de onderwijstijd op schoolniveau op de kwaliteit van het gegeven onderwijs?
5. Zijn er nieuwe (review)studies verschenen naar het effect van langere schooldagen, brede scholen, het bioritme model, lengte van zomervakanties en jonger starten?
6. Geven deze studies nieuwe inzichten of kantelen zij het beeld van het (positieve) effect van bepaalde aanpassingen op de onderwijskwaliteit?

Tweede Kamer
Het onderzoeksrapport wordt voor de zomervakantie naar de Tweede Kamer verstuurd.

Onderzoeksrapport
Frederik Smit, Geert Driessen & Jos van Kuijk (2015). Variatie in schooltijd en
onderwijskwaliteit. Een internationale literatuurstudie naar effecten van verschillende invullingen van de onderwijstijd op de onderwijskwaliteit. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit.

Contactpersoon
dr. Frederik Smit
E-mail F.Smit@its.ru.nl

Pitch rol ouders bij leren is topsport

Unknown-58a83eac8a-a76d-4bae-98d9-658ba2c2d762

Dafne Schippers                                                Lornah Kiplagat


Pitch rol ouders bij leren is topsport, De Wereldwijzer Vlaardingen

Frederik Smit geeft op 22 juni, 9.00 uur voor de informatiebijeenkomst van de schakelklas een praatje over het belang van ouderbetrokkenheid.

Thema’s:
– bijwonen van een aantal informatiebijeenkomsten schakelklas
– bezoek aan de schakelgroep/ eigen groep
– huisbezoek vanuit de leerkracht
– begeleiden bij het huiswerk
– hulp bij activiteiten.

Aansluitend geeft Frederik een inleiding in de ouderkamer.
OKC De Wereldwijzer
Erasmusplein 1
Vlaardingen

Tip
Tip 9 Organiseer eens een omgekeerd tienminutengesprek. http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-en-onderwijs/9200000002632470/.

Wat is de state-of-the-art relatie ouders en (voor)school in Vlaardingen?

images-59

Deelnemers in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen 


State-of-the-art

Wat is de state-of-the-art relatie ouders en (voor)school in Vlaardingen? Op woensdag 1 oktober 2014 was in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen de kickoff van het project ‘’Naar educatief partnerschap van ouders en (voor)scholen in Vlaardingen.’ Wethouder Ruud de Vries van onderwijs verrichtte de aftrap.

Monitoring aanpak
ITS, Radboud Universiteit Nijmegen heeft samen met de (voor)scholen een aanpak ontwikkeld om een eigen visie te ontwikkelen op educatief partnerschap, een actieplan op te stellen en uit te voeren gericht op het optimaliseren van de ontwikkelingskansen van kinderen. Hoe functioneren de actieteams partnerschap ouders en (voor)school? Welke thema’s hebben ze gekozen? Welke resultaten zijn te melden

Presentatie
18 juni 2015  presentatie van de eerste bevindingen.
7 oktober 2015 afsluitende bijeenkomst voor deelnemende (voor)scholen.

Education Research: Challenges, Training Techniques and Improvements

9781614703150

Education research

Geert Driessen, Frederik Smit and Cees Klaassen: Connecting Ethnic Minority Parents to School: From Empirical Research to Practical Suggestions

Editors: Benita Montaño and Aaron Chacón

Book Description:
This book presents current research in the study of education, with a particular focus on the training techniques for educators and educational improvements. Topics discussed include connecting ethnic minority parents to school; school development in Hong Kong early childhood education; examining students’ attitudes to the mobile phone as an educational tool; relevant literature to the training of educators; instructional expenditures and accountability ratings; school and classroom diversity effects on cognitive and non-cognitive student outcomes; problem-solving as a component of the constructivist view of learning and the call for educational game design patterns. (Imprint: Nova)

Table of Contents:
Preface pp. i-x

Mothers’ Perspective on Caring for School-Aged Children With Chronic Health Problems
(Cecilia Obeng and Julie James)pp. 1-8

Connecting Ethnic Minority Parents to School: From Empirical Research to Practical Suggestions
(Geert Driessen, Frederik Smit and Cees Klaassen) pp. 9-20

School Development in Hong Kong Early Childhood Education: Understanding Progress Eight Years After the Implementation of School Improvement Initiatives pp. 21-32
(Yuen-ling Li)

Examining Students’ Attitudes to the Mobile Phone as an Educational Tool
(Norazah Mohd Suki) pp. 33-46

Communication and Conflict: A Review of the Literature Relevant to the Training of Educators pp. 47-68
(Jennifer Mahon)

Instructional Expenditures and Accountability Ratings: A Multi-Year Statewide Study
(Timothy B. Jones and John R. Slate)pp. 69-78

School and Classroom Diversity Effects on Cognitive and Non-Cognitive Student Outcomes
(Eddie Denessen, Geert Driessen and Joep Bakker) pp. 79-90

Problem-Solving as a Component of the Constructivist View of Learning (Michael Gr. Voskoglou)pp. 91-110

On the Awareness of UAE University Engineering Students with
ABET Accreditation
(Abdel-Hamid I. Mourad and Mohamed Y.E. Selim) pp. 111-126

Call for Educational Game Design Patterns
(Kristian Kiili) pp. 127-140

A Step-by-Step Guide To Students: How To Avoid Plagiarism
(Rakesh Sharma)pp. 141-152

Iranian Secondary Schools: Challenges for Using ICT in 21st Century (Bibi Eshrat Zamani) pp. 153-182

Index pp. 183-194

Series:
Education in a Competitive and Globalizing World
Binding: Hardcover
Pub. Date: 2013- January
Pages: 204, 7 x 10 (NBC – M)
ISBN: 978-1-61470-315-0
Status: AV

Majorie van Dijk werkt aan optimaal pedagogisch klimaat

foto-54
Majorie van Dijk

Pedagogisch klimaat
Het openbaar kindcentrum De Wereldwijzer in Vlaardingen start na de zomervakantie met het optimaliseren van het pedagogisch klimaat. Volgens directeur Majorie van Dijk is de focus met name gericht op het creëren van een rustige werkomgeving voor de leerlingen.

Schakelklassen en ouderkamer
In een schakelklas krijgen leerlingen met een taalachterstand intensief taalonderwijs. Wat is de rol van ouders bij de schakelklassen? Hoe kunnen ouders meer betrokken worden bij het vergroten van de ontwikkelingskansen van de kinderen in de schakelklassen? Wat is de functie van de ouderkamer? Hoe kunnen meer ouders (nog) meer van elkaar leren in de ouderkamer?

Veranderingsgerichte cultuur
De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren scholen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Tip
Tip 1 Geef ouders maandelijks tips mee die ze thuis kunnen toepassen.

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Van ouders wordt verwacht dat ze hun kind helpen bij het huiswerk. Maar wat als de moeder zelf de rekensommen niet begrijpt?

CGk0OdEW8AAUzn8

Trouw
Trouw, 3 juni, De Verdieping Onderwijs & Opvoeding.
”Stap over je schaamte heen en stap op de leerkracht af”

Opvoedbaar
De opvoedvraag – Somajeh Ghaeminia
Van ouders wordt verwacht dat ze hun kind helpen bij het huiswerk. Maar wat als de moeder zelf de rekensommen niet begrijpt?
Veel ouders staan voor het dilemma of ze hun kinderen wel moeten  helpen met huiswerk, omdat ze de opgaven niet snappen of op een geheel andere wijze de leerstof hebben aangeleerd. Het helpt als ouders er met de leraar en met hun kind  over praten hoe hier mee om te gaan. Een open communicatie tussen ouders en leraar heeft een positieve invloed op de leraar-kindrelatie en op de ontwikkeling van kinderen.

Visies
Visies van Frederik Smit en Carolien Gravesteijn.

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?

Frederik Smit: ”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”.

http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

Unknown-57

Subsidie ouderbijeenkomsten schooljaar 2015-2016 Arnhem

1916422_101145886579266_7545916_nimages-58
Jonathan Simonis en David Kranenburg

Subsidie
Peuterspeelzalen en basisscholen in de gemeente Arnhem kunnen subsidie krijgen van Stichting PAS (Jonathan Simonis) voor deelname aan ouderbijeenkomsten van Stichting Actief Ouderschap (David Kranenburg). Er is een flitsende start met een nulmeting van het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Nulmeting
Ouders, managers, directeuren, pedagogisch medewerksters, leerkrachten groep 1 en 2, interne begeleiders, oudercontactpersonen, trainers en externe begeleiders nemen deel aan de nulmeting educatief partnerschap van ouders en (voor)school in de gemeente Arnhem.

Peuterspeelzalen en basisscholen
Het gaat om de volgende peuterspeelzalen en basisscholenAnnie MG Schmidtschool, Kunstrijk, Paulusschool, Blokkendoos, Lourdesschool, Pinokkio, Dikkertje Dap, Malburcht, Pompeltje, Dr. W. Dreesschool, Margarethaschool, Presikhaven 1+2, Grenspost Merlijn, Rakkertjes, Harlekijn, Monchyschool, Graslaan, Speelrijk, Hugo de Grootschool, Monchyschool, Lupine, Symfonie 1, IBN-I Sina, Moriaantje, Symfonie 2, Johannesschool, Mozaïek Eimerssingel, Trommelaar, Klarendal, Mozaïek Zwanenbloem, Vlindertuin, Kleine Boemerang, Overkant, Vrolijke Ark, Klimop, Pastoor van Arsschool en Witte school.

Opbrengst
Stichting PAS, Stichting Actief Ouderschap, schoolbesturen, managers, directies, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, begeleiders en trainers in Arnhem krijgen met de onderzoeksresultaten inzicht in de relatie ouders en (voor)school.

Tip
Tip 7 Start een nulmeting op jouw (voor)school

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf