Monthly Archives: februari 2015

Meepraten door loting? Is deliberatieve democratie geschikt voor onderwijs?

studentenmars-meer-inspraak-in-onderwijs

David van Reybrouck
De Vlaamse auteur David van Reybrouck laat in zijn boek ‘Tegen verkiezingen’ zien hoe het democratisch vermoeidheidssyndroom in de maatschappij om zich heen heeft gegrepen en de representatieve democratie in het slop is geraakt. Zijn voorkeur gaat uit naar een oud democratisch principe dat vooral in het klassieke Athene werd gehanteerd: de loting.

MR Magazine
In het februarinummer 2015 van MR Magazine een artikel van Frederik Smit over ‘meepraten door loting’.

Conferentiebundel Medezeggenschap op de universiteit. Dwangbuis of maatwerk? Met onder andere bijdragen van prof. mr. Tijn Kortmann, mr. Winnie Sorgdrager, drs. Yvonne van Rooy en prof. mr. Peter van Buuren.

De Globe Vlaardingen kijkt met een andere mindset naar ouders

afbeelding4afbeelding5
Op de foto’s Liset Dagelet en Irene Schreuder.

De gemeenten Vlaardingen en Schiedam stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen samen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Neveninstroomproject de Globe
Neveninstroomproject de Globe is bedoeld voor kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, die korter dan 3 jaar in Nederland wonen, is er in de gemeente Vlaardingen een speciale opvanggroep. In deze opvanggroep wordt met name aandacht besteed aan het leren spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Bovendien wennen de kinderen zo aan de Nederlandse schoolsituatie.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid van de Globe bestaat uit Liset Dagelet (locatiedirecteur) en Irene Schreuder (leerkracht en intern begeleider). Het actieteam gaat samen met Aurora Smit-de Groot, Eliëtte Weizenbach (leerkrachten), Bircan Balci en Marcella Haps (onderwijsassistenten) ouders nadrukkelijker aanspreken op hun ouderlijke verantwoordelijkheid en als educatieve partners van de leerkrachten in het project. Het doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Zij hebben dan meer kans om met succes het onderwijs in Nederland te volgen.

http://www.deglobevlaardingen.nl/index.html

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Actieplan dreamteam ouderbetrokkenheid IKC ’t Ambacht

B-IIItQCMAAhIJV-1.jpg-large

Op de foto van links naar rechts Mariëlle Mullier, Betsy Poldervaart, Marchienus Siegers, Vanessa Rohde en Matthew Mulder.

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen samen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Integraal Kindcentrum ’t Ambacht
Het actieteam ouderbetrokkenheid van Integraal Kindcentrum ’t Ambacht in wording, te Vlaardingen, heeft een plan van aanpak opgesteld hoe men met de ouders als educatieve partners wil gaan samenwerken.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het ‘dreamteam’ ouderbetrokkenheid bestaat uit: Betsy Poldervaart (manager kinderopvang Roots), Vanessa Rohde (pedagogisch medewerkster Roots), Mariëlle Mullier (lid oudercommissie Roots), Marchienus Siegers (directeur basisschool ’t Ambacht) en Matthew Mulder (locatieleider Buitenschoolse Opvang ’t Ambacht). Het actieteam heeft een plan opgesteld om het welbevinden en de ontwikkelingskansen van de kinderen te optimaliseren.

Kernelementen 
Kernelementen van het plan zijn:

  • Maatwerk leveren door (nog) beter aan te sluiten bij de verwachtingen en de wensen van ouders.
  • Ouders en opvang/school interactiever met elkaar gaan communiceren over opvoeding/onderwijs.
  • Oudercommissie, ouderraad en medezeggenschapsraad effectiever inzetten om het welbevinden en de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.
  • Activiteiten in nieuwe schooljaar starten, op basis van een enquête onder ouders.

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen geeft het actieteam support met het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Meer weten?
Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren? • Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties? • Hoe de medezeggenschap vormgeven? • Hoe samen met ouders de kwaliteit van het onderwijs verbeteren? ”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/850332

Ron Winters: ”Met ouders communiceren via de smartphone”

images-1gr-De_Nieuwe_Vogelbuurt-20140312141521

Ron Winters, locatiedirecteur kindcentrum Het Breinpaleis

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen samen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Integraal Kindcentrum Het Breinpaleis
Integraal Kindcentrum Het Breinpaleis van de Stichting Wijzer investeert in de communicatie met ouders om de samenwerking met ouders en de buurt te optimaliseren. Via de smartphone kunnen ouders op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Radboud Universiteit
Radboud Universiteit, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt, geeft support aan de plannen van het team van Ron Winters en Karin Rijsdam om vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep acht met de ouders als ‘’educatieve partners’’ te gaan samenwerken.

Nieuwe Vogelbuurt
Zie interview met Ron Winters over de Nieuwe Vogelbuurt in Vlaardingen.
http://www.denieuwevogelbuurt.nl/221-interview:_het_breinpaleis.html

Lastig die ouders… op zoek naar verbinding

img_8572-11

Landelijk congres ouderschapskennis

Wat zijn kritische succesfactoren voor optimale samenwerking ouders en school?

Dr. Frederik Smit, coördinator van het Expertisecentrum Ouders, school, buurt, verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen: ‘‘Er is een groeiende aandacht voor de samenwerking van ouders en school. Er is echter een scheve verhouding ontstaan tussen de rechten en plichten van ouders ten opzichte van de school. Scholen hebben relatief veel plichten en ouders relatief veel rechten. Wat zijn de kritische succesfactoren voor samenwerking en educatief partnerschap?”

Waar?
Aristo Amsterdam, 15 april 2015.

http://www.ouderschapscongres.nl

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?
• Hoe de medezeggenschap vormgeven?
• Hoe samen met ouders de kwaliteit van het onderwijs verbeteren?

”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”.
http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-en-onderwijs/9200000002632470/.

Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

850332 850345850344
Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

De Krentenmik gaat voor optimale ouderbetrokkenheid

B9s03tuIQAAE7An.jpg-large
Petra van Zwieten, Bernadette Bax en Denise Boskers

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen samen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid van kinderopvang De Krentenmik met manager Bernadette Bax en pedagogisch medewerkers Petra van Zwieten en Denise Boskers stellen een plan van aanpak op om partnerschap van ouders en kinderopvang te optimaliseren. http://www.skv.nl/content.php?page=44
Binnenkort is hierover overleg met kindcentrum Het Spectrum. http://www.kindcentrumhetspectrum.nl

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?
• Hoe de medezeggenschap vorm geven?

”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”.
http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-en-onderwijs/9200000002632470/

850332 850345

Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

IJzersterk managementteam IKC ’t Palet Vlaardingen

B9jrWbQIEAAzSeJ
Kees Harmsen en Sharon Dania

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen samen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Integraal Kindcentrum ’t Palet
Integraal Kindcentrum ’t Palet in Vlaardingen (locatie Centrum) is een dynamische, lerende, organisatie met oog voor de kwaliteitsverbetering van opvang en onderwijs. Het managementteam wil alle talenten en positieve elementen die binnen het kindcentrum en bij de ouders aanwezig zijn, benutten. ’t Palet heeft in een prachtig mooi overzicht (‘’Rechten en Plichten’’) duidelijk vastgelegd hoe men met ouders wil omgaan. Met de schoolgids in de hand kunnen ouders en medewerkers elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden en taken.

http://centrum.palet.info/Portals/736/docs/Schoolgids/schoolgids%20%20LOCATIE_CENTRUM%202014-2015%20versie140917def%20%20pdf.pdf

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid met Sharon Dania, manager van de kinderopvang en Kees Harmsen, directeur van ’t Palet, stelt een plan van aanpak op om partnerschap ouders, kinderopvang en onderwijs te optimaliseren.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?
• Hoe de medezeggenschap vormgeven?
• Hoe samen met ouders de kwaliteit van het onderwijs verbeteren?

”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”.
http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-en-onderwijs/9200000002632470/.

Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

850332 850345850344
Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Frederik Smit De Nieuwe Medezeggenschap Onderwijs

frederik-nos-journaal-2

Toekomst
De (g)mr van de toekomst is veel meer een sparringpartner dan een controleur, dwarsligger of een groep taakurenzuurpruimen. Hoe kun je dat met elkaar tot stand brengen? Wat moet er gebeuren om als volwaardig platform te dienen en serieus genomen te worden door het bevoegd gezag? En wat kunnen medezeggenschapsraden leren van het beste Tweede Kamerlid 2014?

Artikel van Frederik Smit in MR Magazine, januari 2015.

Zie uitgave Frederik Smit (2014) over medezeggenschap en kwaliteit van het onderwijs. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Medezeggenschap en onderwijs (2013). Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid http://www.swpbook.com/index.php?action=view&book=1588&mcat=35#.VNdZkCmpvgI

850344 850345

Binnenkort verschijnt nieuwe uitgave van Frederik Smit (2015): De Nieuwe Medezeggenschap in het Onderwijs.

Levend leren bij Villa Kakelbont en ’t Kompas Vlaardingen

B9J4kEvIYAAH_tY-1.jpg-largeB9J5fsDIMAAZyDn.jpg-large
Lolita Freire Gomes en Anneke van der Ven

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Villa Kakelbont en christelijke basisschool ’t Kompas
Kindercentrum Villa Kakelbont en christelijke basisschool ’t Kompas in Vlaardingen werken nauw samen in een ondernemende, inspirerende, creatieve, kleinschalige setting waar iedereen trots presenteert en viert wat is geleerd.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid met Lolita Freire Gomes, manager van Villa Kakelbont en Anneke van der Ven, directeur van ’t Kompas, stellen een plan van aanpak op om partnerschap ouders, kinderopvang en onderwijs te optimaliseren.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?

Zie het boekje van Frederik Smit ”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/
850332

Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Beloftevolle startup actieteam ouderbetrokkenheid kinderopvang De Wereldwijzer Vlaardingen

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Gwenda Hisgen, Patricia Sloot en Liliane van der Slot

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.
Kindcentrum De Waaier, peuterspeelzalen De Kleine Wereld, Bibelebons en basisschool De Wereldwijzer in Vlaardingen werken samen in openbaar integraal kindcentrum De Wereldwijzer.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid kinderopvang van het integrale kindcentrum heeft een plan van aanpak opgesteld om partnerschap en kindcentrum te optimaliseren; te beginnen met de kinderopvang.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?

Zie het boekje van Frederik Smit ”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/
850332

Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/