Monthly Archives: januari 2015

Moeten alle pedagogisch medewerkers en leerkrachten van een team met ouders (leren) samenwerken?

img_8572-11

Nationale Onderwijstentoonstelling Jaarbeurs Utrecht
Presentatie Frederik Smit donderdag 29 september op de Nationale Onderwijstentoonstelling Jaarbeurs Utrecht: ”Welk belang hebben leerlingen bij samenwerking ouders en (voor)school, kindcentrum?”

http://www.ru.nl/its/its/nieuws/nieuwsberichten/2015/presentatie-frederik/

Moderne medezeggenschap. Sparringpartner

images

Toekomst
De (g)mr van de toekomst is veel meer een sparringpartner dan een controleur, dwarsligger of een groep taakurenzuurpruimen. Hoe kun je dat met elkaar tot stand brengen? Wat moet er gebeuren om als volwaardig platform te dienen en serieus genomen te worden door het bevoegd gezag? En wat kunnen medezeggenschapsraden leren van het beste Tweede Kamerlid 2014?

Artikel van Frederik Smit in MR Magazine, januari 2015.

Zie uitgave Frederik Smit (2014) over medezeggenschap en kwaliteit van het onderwijs. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/
Medezeggenschap en onderwijs (..). Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid http://www.swpbook.com/index.php?action=view&book=1588&mcat=35#.VNdZkCmpvgI

850344 850345

Pitch over ouderbetrokkenheid

img_8572-11B9YFPHLIUAE-7bA.jpg-large

Centrum voor Jeugd en Gezin Dronten
Op verzoek van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Dronten heeft Frederik Smit op 3 februari 2015 voor professionals en ouders die betrokken zijn bij het CJG Dronten een pitch over ouderbetrokkenheid gegeven waarbij de aanwezigen interactief werden betrokken.

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is voor het onderwijs en voor hulpverleners een speerpunt. CJG Dronten vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij wat er op school en bij eventuele hulpverleners gebeurt. Ouders (opvoeders) zijn de belangrijkste personen in het leven van een kind en het is dus belangrijk om vanuit die kracht te handelen. Maar wat verstaan we nu precies onder ouderbetrokkenheid? En wat verstaan we onder eigen kracht? Dat gaan we deze middag verder verkennen. De middag biedt bovendien de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met alle professionals in het Drontense CJG-netwerk.

Waar? De Open Hof, Dronten.

Radboud Universiteit Nijmegen, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Eerste hulp bij medezeggenschap in het onderwijs

images-36

In het februarinummer van MR Magazine een artikel van Frederik Smit over eerste hulp bij medezeggenschap in het onderwijs.

De democratie op veel scholen dient gereanimeerd te worden. Hoe dit op onventionele manieren aan te pakken? Hoe kunnen besturen en directies het draagvlak voor hun beslissingen vergroten?

Kardinaal Alfrinkschool Late Night

B8BJBS5CEAA-jqe.jpg-large

Late Night
Frederik Smit, donderdagavond 22 januari, te gast bij de Kardinaal Alfrinkschool Late Night in Maassluis.

Welke onderwerpen kwamen ter tafel?
Wat zijn de succesfactoren voor ouderbetrokkenheid? Hoe kijken leerlingen aan tegen ouderbetrokkenheid? Welke rollen kunnen ouders vervullen op school? Waarom is het belangrijk dat ouders thuis hun kinderen helpen met huiswerk?

Peuterspeelzaal Doenja in Vlaardingen start actieteam ouderbetrokkenheid

B8A-lTGIMAA9Nf8.jpg-large

Op de foto van links naar rechts het actieteam bestaande uit Betsy Poldervaart, Houria Ayachi, Diana Verkaik en Annemieke de Groot

Educatief handelen
Bij Doenja is het educatief handelen van de pedagogisch medewerkers van hoog niveau. Het team is zeer bedreven om alle peuters actief te betrekken bij het spel en zij weten de interactie tussen de peuters te bevorderen. Dit educatief handelen gaat als voorbeeld dienen voor het optimaliseren van de relatie met ouders.

Actieteam ouderbetrokkenheid
De peuterspeelzaal start met een actieteam ouderbetrokkenheid om partnerschap met ouders te optimaliseren.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam van Doenja support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Kindercentrum Villa Kakelbont gaat vanaf babyopvang in samenspraak met ouders meer maatwerk leveren

Unknown-34

Veranderingsgerichte cultuur
De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren scholen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Kindercentrum Villa Kakelbont start samen met Jenaplanschool ‘t Kompas een actieteam ouderbetrokkenheid om bewustwording partnerschap ouders en kindercentrum/basischool te optimaliseren.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam van Kindercentrum Villa Kakelbont en Jenaplanschool ‘t Kompas support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/
Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.

Frederik Smit in NOS Achtuurjournaal over continuroosters onderwijs

Frederik-NOS-journaal-2

NOS Achtuurjournaal
Frederik Smit van Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, gaf zaterdag 17 januari in het NOS Achtuurjournaal zijn visie op de invoering van continuroosters in het basisonderwijs.

http://www.npo.nl/nos-journaal/17-01-2015/POW_00942203
Het onderwerp begint bij 15:37/21:39

Continurooster 
Van de alternatieve schooltijden is het continurooster het meest populair. Daarbij zitten kinderen van bijvoorbeeld 8.15 uur tot 14.45 uur aan één stuk door op school en eten zij samen met onderwijzers. Daarvoor hebben ze maximaal een half uur de tijd. Daarna mogen de kinderen even buiten spelen. Woensdag- of vrijdagmiddag hebben de kinderen vrij.
Voor de ouders is dat een stuk makkelijker als ze werken. Maar het betekent ook minder pauze en hogere werkdruk voor veel onderwijzers.

http://nos.nl/artikel/2013753-steeds-minder-basisscholen-met-traditionele-onderwijstijden.html

Kamerbrief over monitor flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs en monitor 5-gelijkedagenmodel
Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over monitor flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs en monitor 5-gelijkedagenmodel.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/01/17/kamerbrief-over-monitor-flexibilisering-onderwijstijd-primair-onderwijs-en-monitor-5-gelijkedagenmodel.html

Peuterspeelzaal Doenja in Vlaardingen gaat kwaliteit interactie met ouders optimaliseren

images-34

Educatief handelen
Bij Doenja is het educatief handelen van de pedagogisch medewerkers van hoog niveau. Het team is zeer bedreven om alle peuters actief te betrekken bij het spel en zij weten de interactie tussen de peuters te bevorderen. Dit educatief handelen kan als een voorbeeld dienen voor het optimaliseren van de relatie met ouders.

Actieteam ouderbetrokkenheid
De peuterspeelzaal start met een actieteam ouderbetrokkenheid om partnerschap met ouders te optimaliseren.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam van Doenja support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

De Krentenmik in Vlaardingen gaat samen met ouders voor gezond

images-32

Veranderingsgerichte cultuur
De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren scholen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Kindercentrum De Krentenmik is gevestigd in een schitterend mooi gebouw aan de rand van een park, midden in de stad Vlaardingen. Het Kindercentrum start met een actieteam ouderbetrokkenheid om bewustwording partnerschap ouders en kindercentrum te optimaliseren: ‘Samen met ouders voor gezond’.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam van Kindercentrum De Krentenmik support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/