Monthly Archives: september 2014

Miniconferentie over ouderbetrokkenheid. Succesfactoren voor betrokkenheid

Unknown-2

Op woensdag 1 oktober 2014 levert Expertisecentrum Ouders, school en buurt een bijdrage aan de miniconferentie over ‘Ouderbetrokkenheid in Vlaardingen. Succesfactoren voor betrokkenheid’.

Het Expertisecentrum presenteert:

• Een overzicht van de ervaren problemen en gevonden oplossingen in het optimaliseren van de ouderbetrokkenheid bij peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en het basisonderwijs in Vlaardingen.
• Wat succesfactoren zijn voor het optimaliseren ouderbetrokkenheid.
• Hoe effectieve vormen van ouderbetrokkenheid kunnen worden geïntroduceerd in de voor- en vroegschool en het basisonderwijs.

Locatie: Stadsgehoorzaal
Schiedamseweg 51 Vlaardingen
Tijd: 12.30 tot 18.00 uur.

Werkconferentie: Ouders en schoolsucces van leerlingen in het VO

Unknown-1

De gemeente Schiedam organiseert in samenspraak met het Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit Nijmegen op 8 oktober 2014 een werkconferentie over ‘Ouders en schoolsucces van leerlingen in het VO’.

De werkconferentie is bedoeld voor directies en coördinatoren/mentoren van de volgende onderwijsinstellingen: Stedelijk Gymnasium Schiedam, ProNovaCollege (Praktijkonderwijs), Lyceum Schravenlant, Mavo Schravenlant XL, De Internationale Vos, SGM Spieringshoek en Lentiz Life (vmbo/mbo) en Steunpunt Onderwijs.

Woensdag 8 oktober 2014
10.00 – 12.00 uur inclusief lunch
Adres: Lyceum Schravenlant
Hugo de Grootstraat 4
3119 HA Schiedam

Hoe ouderbetrokkenheid optimaliseren?

images

Frederik Smit geeft op 3 februari 2015 in Dronten een inleiding voor schoolbesturen, directies en leraren een over het ‘Optimaliseren van ouderbetrokkenheid in het onderwijs’.

Naar een nieuwe aanpak voor de oudercommissie

oudercommissie

Op verzoek van de oudercommissie van de Sint Adalbertusschool in Spaarndam geeft Frederik Smit op 30 september de kick-off voor een nieuwe aanpak van de oudercommissie.

De oudercommissie bestaat uit de klasseouders en is het aanspreekpunt voor ouders en het schoolteam. De commissie heeft als ambitie om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren. Deze betrokkenheid komt volgens hen ten goede aan het onderwijsklimaat.

De naam Sint Adalbertusschool, is ontleend aan de patroon van Spaarndam, Sint Adalbert. Hij hielp Willibrord (rond 720) om de Friezen te bekeren.

Ervaringen ouders met een integrale klas

meet2learn

Op 26 september presenteert Frederik Smit op een symposium de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen van ouders met een integrale klas en geeft hij samen met ouders een workshop.

Vanaf januari 2013 gaan kinderen met en zonder een beperking in Roosendaal samen naar school. Dit is een proefproject van de Nederlandse Stichting voor het Gehandi-capte Kind (NSGK) in samenwerking met Mytylschool Roosendaal en basisschool De Kroevendonk. Het gaat voorlopig om twee schoolklassen die het hele jaar één middag per week samen les krijgen in een ‘intregrale klas’: een samenwerkingsvorm tussen regulier en speciaal onderwijs.

Ouders worden geconfronteerd met wat die ene middag van de integrale klas met hun kind doet en of het positieve en of het positieve/negatieve gevolgen heeft op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Wat zijn de ervaringen van ouders?

Inschrijven symposium: http://www.meet2learn.nl/?page_id=617

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

http://www.meet2learn.nl/?page_id=617

De ouder als coach bij schoolloopbaan van hun kind. Je bent meer waard dan je denkt!

KraaiNJK

Zoon van Richard Krajicek (oud-Wimbledon kampioen) Nederlands kampioen t/m veertien jaar

Het Liemers college in Zevenaar betrekt ouders bij de schoolloopbaan van hun kind. Men is er van overtuigd dat hun bijdrage van groot belang is voor het schoolsucces van de leerlingen. In het derde leerjaar HAVO/VWO worden ouders nadrukkelijk betrokken bij de profielkeuze van de leerlingen.

Dr. Frederik Smit van Experisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit Nijmegen geeft op 15 september een inspirerende aftrap.

Mart Seerden: ‘Boeken van Frederik Smit zijn zeer praktisch voor zowel leraren in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320
Check: http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Code goede medezeggenschap en onderwijskwaliteit

medezeggenschapenkwaliteitsverbetering

Elk besluit van het bestuur, hoe visionair en inspirerend ook, wordt beter naarmate leden van de medezeggenschapsraad in alle vrijheid hun mening erover kunnen geven.

Zie artikel van Frederik Smit (2013). Code als richtlijn. Beter functioneren.MR magazine, 28 (6), 4-6.
Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=289

Zie boek Frederik Smit (2014). ’Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs’. Amsterdam: SWP.

Check: http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Monitor ouderbetrokkenheid po, vo en mbo. Derde meting 2014, trends in beeld

Digibron1

Binnenkort verschijnt het onderzoeksrapport van Panteia en ITS, Radboud Universiteit Nijmegen met de resultaten van de derde meting ouderbetrokkenheid. Deze meting is in de eerste helft van 2014 uitgevoerd voor het ministerie van OCW onder ouders, leraren en schoolleiders in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Deze derde meting vormt met eerdere metingen in 2009 en 2012 een monitor. Daarnaast vindt u in dit rapport een kwalitatieve analyse van de geconstateerde trends op basis van casestudies en aanvullende analyses.

De onderzoeksvragen luidden:
• Wat is de feitelijke stand van zaken rond ouderbetrokkenheid? Wat zijn de
ontwikkelingen hierin en wat zijn relevante verschillen per sector?
• Wat is het oordeel van alle partijen over de kwaliteit van de relatie ouders en
school? Wat zijn de ontwikkelingen hierin en wat zijn relevante verschillen per
sector?
• Wat zijn knelpunten? Wat zijn succesfactoren en voorwaarden voor betere
samenwerking tussen ouders en school in het licht van betere
onderwijsresultaten? Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven voor de
verdere verbetering van ouderbetrokkenheid?

Het rapport gaat eerst naar de Tweede Kamer en wordt dan ook openbaar.