Monthly Archives: juni 2014

Optimaliseren ouderbetrokkenheid in Schiedam

logo_Schiedam-1

Expertisecentrum ouders, school en buurt gaat in opdracht van de gemeente Schiedam scholen begeleiden bij het updaten van plannen van aanpak om VVE-instellingen en bijbehorende basisscholen (Brede Scholen) van een gericht ouderbeleidsplan om de samenwerking met ouders te optimaliseren.

Startdatum 1 juni 2014.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Optimaliseren ouderbetrokkenheid in Vlaardingen

Unknown-36

Expertisecentrum ouders, school en buurt gaat in opdracht van de gemeente Vlaardingen een plan van aanpak opstellen om VVE-instellingen en bijbehorende, IKC’s en basisscholen in Vlaardingen te begeleiden bij het opstellen van een gericht ouderbeleidsplan om de samenwerking met ouders te optimaliseren.

Start 1 oktober 2014.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Visie ouders op passend ouders ‘Meet2Learn’

meet2learn

De Mytylschool Roosendaal en basisschool De Kroevendonk hebben het project meet2learn ontwikkeld en uitgevoerd. Kinderen van het speciaal en regulier onderwijs krijgen samen les. Het geheel wordt bekostigd door de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind).

Expertisecentrum Ouders, school en buurt evalueert de visie van ouders op passend pnderwijs ‘Meet2Learn’

Op 26 september staat het afsluitende congres gepland. Het is de bedoeling. Er komen diverse sprekers (o.a. Mary Schuh uit Amerika) en het belooft een mooi geheel te worden. In de zomervakantie wordt gewerkt aan een “boekje” met een verslag.

Hier de link naar de film: http://www.youtube.com/watch?v=oLNS6BfcVJI

Opdrachtgever: NSGK.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Democratie op de basisschool in Harlingen

media_xl_1869381

‘Neem leerlingen heel serieus’

Basisscholen bieden ouders en ook steeds vaker grootouders de ruimte om hun kennis en ervaring in te zetten bij het opzetten en functioneren van een leerlingenraad. Op de Harlingse basisschool Sint Michaëlschool begeleidt een oud-leraar al een paar jaar een zeer goed functionerende leerlingenraad.

MR magazine
In juni 2014 verscheen een artikel van Frederik Smit in MR magazine over de leerlingenraad op de Sint Michaëlschool in Harlingen.

Check: Neem leerlingen heel serieus

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Succesfactoren betrokkenheid ouders en school

omslagoudersnewgroot

De publicatie van Frederik Smit gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap.

Recensie van Mart Seerden (NBD|Biblion)
‘’Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’’

http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen

medezeggenschapenkwaliteitsverbetering

Het onderwijs moet volgens Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, meer recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. De middelmatigheid moet worden doorbroken. De kennis, ervaring en betrokkenheid van de gemeenschap in en rondom de school kan volgens hem nog beter worden benut. De medezeggenschapsraad kan op dit punt een belangrijke rol spelen. 
.

Personeel, ouders en leerlingen kunnen via de medezeggenschapsraad meepraten over de beleidsprioriteiten van de school en ze kunnen zelf met beleidsvoorstellen komen en zo mede koers geven aan wat er op school gebeurt. 

In deze uitgave wordt aan de hand van actuele onderwerpen een praktische toelichting op de Wet medezeggenschap op scholen gegeven.

http://www.swpbook.com/1587#.U5k-R15UY1g

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Rol klassenouders/oudercontactpersonen, klankbordgroepen en ouderpanels

nietalleen2

Hoe slagen scholen erin de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen door klassenouders/oudercontactpersonen, klankbordgroepen en ouderpanels in te stellen waardoor meer ouders een bijdrage gaan leveren aan de school als gemeenschap?

In september informatie over het landelijk onderzoek dat is uitgevoerd naar ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/