Monthly Archives: mei 2014

Democratie op de basisschool. ‘Neem leerlingen heel serieus’

tweedekamer-586x382

Basisscholen bieden ouders en ook steeds vaker grootouders de ruimte om hun kennis en ervaring in te zetten bij het opzetten en functioneren van een leerlingenraad. Op de Harlingse basisschool Sint Michaëlschool begeleidt een oud-leraar al een paar jaar een zeer goed functionerende leerlingenraad. Volgende maand verschijnt er een artikel van Frederik Smit in MR Magazine over democratie op de basisschool.

Ouders en kwaliteit van het onderwijs. Leg de lat hoog

images-8

In het najaar van 2013 heeft het kabinet een principeakkoord gesloten met de Stichting van het Onderwijs over het Nationaal Onderwijsakkoord. In het akkoord wordt de ambitie verwoord als het streven naar ‘excellent onderwijs’ om tot de top vijf van de wereld te gaan behoren. Een cruciaal thema in dit akkoord is de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. De Wet medezeggenschap onderwijs biedt ouders in de medezeggenschapsraad ruimte om actief invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het onderwijsaanbod.

Frederik Smit. Ouders en kwaliteit van het onderwijs. Leg de lat hoog. In Basisschool Management, 3, 2014.

Check: Ouders en kwaliteit van het onderwijs

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Ambitieuze lente. Neem de tijd voor reflectie

images-7

Steeds meer medezeggenschapsraden beleggen een voorjaarsbijeenkomst om terug te blikken op hun functioneren en vooral ook vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. De opbrengst van die bijeenkomsten bestaat doorgaans uit meer binding en motivatie, een nieuwe visie op het eigen functioneren en nieuwe ambities. De gemaakte keuzes kunnen worden opgenomen in een ambitiedocument.

Frederik smit, Ambitieuze lente. Neem de tijd voor reflectie. MR Magazine, 3, april 2014.

Check: Ambitieuze lente

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/