Actieteams ouderbetrokkenheid VVE

Melle stappenplan

In de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor 2,5 t/m 6 jarigen is ouderbetrokkenheid een belangrijke factor bij het leerproces van het kind.

Inspectie van het Onderwijs
De inspectie van het Onderwijs heeft geconstateerd dat VVE-instellingen ouders doorgaans adequaat informeren over de VVE en de ontwikkeling van hun kind, er is een intake, ouders participeren in de voorschool en medewerkers houden rekening met de thuistaal.

Op de meeste VVE-locaties is echter niet sprake van een gericht ouderbeleid, waarbij een analyse wordt gemaakt van de ouderpopulatie. De activiteiten zijn doorgaans niet gebaseerd op zo’n analyse. Ook worden ouders meestal te weinig gestimuleerd om thuis VVE-activiteiten te doen, ondanks het feit dat in de meeste VVE-methodieken een oudercomponent is opgenomen.

Bestuursafspraken
Met het ministerie van OCW is in de Bestuursafspraken van 2012 overeengekomen dat op de VVE-locaties wordt gewerkt met een gericht ouderbeleidsplan, waarbij per locatie minimaal duidelijk uiteengezet is, hoe alle door de inspectie beoordeelde onderwerpen worden aangepakt en de ouderbetrokkenheid bij VVE wordt vergroot. Bovendien beschrijft het ouderbeleidsplan de aanpak ten aanzien van de ouders van doelgroepkinderen. Het is de bedoeling dat in 2015 alle VVE-locaties voldoende of hoger scoren op alle door de inspectie te beoordelen onderwerpen.

Ouderbeleidsplannen
De meeste VVE-intellingen en basisscholen en/of uitvoeringsorganisaties hebben voorschoolse educatie ouderbeleidsplannen opgesteld, maar deze plannen zijn niet altijd locatiespecifiek, of op elkaar afgestemd.
Het Experetisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen heeft het afgelopen jaar VVE-instellingen en basisscholen in Schiedam zeer succesvol begeleid met het opstellen en uitvoeren van ouderbeleidsplannen.

Advies en support
Voor advies en support kunnen gemeenten en scholen een beroep doen op dr. Frederik Smit van Experetisecentrum om VVE-locaties te ondersteunen bij het aanscherpen, of het (opnieuw) opstellen van de ouderbeleidsplannen.

Zie: MR – magazine, nr. 4, mei 2013, pp. 4-6.
Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=278

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Advertenties
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: