Monthly Archives: oktober 2013

Onderzoek Passend Onderwijs: Echt samen naar school

embleem_nsgk%20mogelijk%20gemaakt

Sinds januari 2013 volgen leerlingen van basisschool De Kroevendonk en van de Mytlylschool in Roosendaal gezamenlijk onderwijs. En het smaak naar meer.

In Didactief. Opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk, jaargang, 43, nr. 6 /p. 23, juni 2013.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=290

Onderzoekers ITS: Frederik Smit, Jos van Kuijk en Menno Wester.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Passend Onderwijs: in Roosendaal gaan leerlingen met en zonder handicap samen naar school

Passend_OnderwijsLeuk

Basisschool De Kroevendonk en de Mytylschool in Roosendaal zijn een proefproject gestart waarbij leerlingen met en zonder handicap samen les krijgen. Het is voor zover bekend de eerste keer dat, zij het op kleine schaal, scholen in Nederland dit zogeheten inclusief onderwijs aanbieden.

Volgens directeur Teun Dekker van Kroevendonk een ultieme vorm van passend onderwijs. Het project is opgezet in samenwerking met de Stichting NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Deze organisatie wil de traditionele scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs doorbreken. Onderzoekers van het instituut ITS van de Radboud Universiteit in Nijmegen volgen de voortgang van het project op de voet. De resultaten worden ook onderzocht in het kader van de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

http://www.onderwijsbrabant.nl/content/roosendaal-gaan-leerlingen-met-en-zonder-handicap-samen-naar-school

Onderzoekers ITS: Frederik Smit, Jos van Kuijk en Menno Wester.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Code goede medezeggenschap: richtlijnen om beter te functioneren

medezeggenschapsraadleuk

Uit de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen blijkt dat medezeggenschapsraden nog niet op alle scholen even serieus worden genomen.

Landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en schoolleiders en bestuurders reiken medezeggenschapsraden in het onderwijs suggesties aan om zich actiever richting het schoolbestuur en de achterban op te stellen, meer aan ‘zelfreflectie’ te doen en zich aan gedragscodes te houden om ‘goed’ te functioneren.

Hoe kunt u effectief gebruikmaken van de ‘code goede medezeggenschap’?

Artikel verschenen in het oktobernummer van MR Magazine. Kluwer.

Smit, F. (2013). Code als richtlijn. Beter functioneren. MR magazine, 28 (6), 4-6.
Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=289

Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid

Elk besluit van het bestuur, hoe visionair en inspirerend ook, wordt beter naarmate leden van de medezeggenschapsraad in alle vrijheid hun mening erover kunnen geven.

Publicatie: Frederik Smit (2013). Medezeggenschap in het onderwijs, Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid.Amsterdam: SWP Uitgevers.

In deze uitgave komen de succesfactoren aan bod die de invloed van leraren, ouders en leerlingen op het beleid van onderwijsinstellingen optimaliseren.

In de bijlage de wetteksten over medezeggenschap.

Mac Steenaart (NBD|Biblion recensie)
Mac Steenaart: ‘De teksten (met daartussen kleine cartoonachtige tekeningen) zijn actueel, bevatten weinig jargon waardoor ze voor de brede doelgroep (ouders, leerkrachten primair onderwijs, aangevuld met leerlingen in het voortgezet onderwijs) goed te lezen zijn en veel extra informatie geven over dit belangrijke onderwerp’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Involving parents in the prevention of early school leaving in the Netherlands

urbact-logo2-1370862008

Academic lecture by dr. Frederik Smit about the prevention of early school leaving in the Netherlands.

In the strategy 2020, the European Union recognizes Early School Leaving (ESL) as a major challenge with an aim to reduce it below 10 %. Education researchers and practitioners consider that the role of parents in the prevention of this problem is crucial. Through a range of policies, local authorities can play a key role to better involve parents. PREVENT proposes to share experiences related to the involvement of parents in the prevention of early school leaving.

Early school leaving (ESL) processes have complex and varied causes and the reasons for dropping out of school are individual. However, ESL follows certain patterns that are often linked to socio-economic background: disadvantaged minorities, low education backgrounds in families, poor achievement in education and training, families difficulties involving child participation to family income or taking adult responsibilities such as caring for family members and/or a combination of social, economical, emotional and educational problems putting individuals at risk.

PREVENT proposes an innovative approach, where parents are considered as a key part of the solution to reduce ESL, and cities as driving forces to create synergies, common understanding and develop concrete collaboration between stakeholders.

Where?: ‘House of Europe’, The Hague.
When?: Thursday November 21.

URBACT is a European exchange and learning programme (*) promoting sustainable urban development.

URBACT enables numerous European cities to work together in projects to share and capitalise on experience. Each project focuses on a specific urban issue, such as tapping into the positive potential of young people (MY GENERATION), social housing (SUITE), or taking built heritage into account in urban development (Hero). URBACT enables the development of solutions to urban challenges that other cities can then adapt to their own context.

URBACT: 500 cities, 29 countries and 7,000 active participants.

URBACT is jointly financed by the European Union (European Regional Development Fund) and the Member States.

dr. Frederit Smit is senior researcher ‘Education: organisation and policy evaluation’ and coordinator Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS, Radboud University Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/english/expertise-centre/

Lezing: Wat betekent Passend Onderwijs voor ouders met een ‘reguliere’ leerling in Den Bosch?

passendonderwijs

Vorig jaar werd de Wet passend onderwijs aangenomen. Daarin staat dat kinderen die extra begeleiding nodig hebben, vanaf augustus 2014 vaker in het regulier onderwijs terecht moeten kunnen.

Veel middelbare en basisscholen denken dat ze niet in staat zijn om kinderen met leer- en/of gedragsproblemen op te nemen. Dat moet vanaf komend schooljaar.

Op donderdag 28 november geeft dr. Frederik Smit een inleiding voor het ‘stedelijk’ IB-netwerk ’s-Hertogenbosch over het thema ‘communiceren met ouders’.

Centraal staan de volgende vragen:
• Wat betekent Passend Onderwijs voor ouders met een ‘reguliere’ leerling?
• “Waarom mag het ene kind alles en wordt het beloond, terwijl mijn kind altijd zijn best doet” (uitspraak van ouders)
• Wat betekent Passend Onderwijs voor ouders met een kind met bijzondere ondersteuningsbehoeften dat hun kind naar een reguliere school gaat?
• En wat betekent dit voor ouders met een reguliere leerling?
• Wat kan dit betekenen voor een ouder binnen een groep van ouders?
• Wat vraagt dit van ons als professionals?
• Hoe kun je met de achtergrondkennis van ouders op een positieve manier sturing geven aan een gesprek?

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

De oplossing voor (bijna) alles: minder werken

Minder werken

Slecht onderwijs? Nergens krijgen kinderen zo weinig les als in Finland. En nergens scoren ze hogere resultaten. Nederland staat inmiddels op de vierde plaats van OESO-landen waar kinderen het langst op school zitten, zonder aantoonbaar resultaat. We kunnen ons beter druk maken over de kwaliteit dan over de kwantiteit van het onderwijs.

Rutger Bregman:
https://decorrespondent.nl/3/de-oplossing-voor-bijna-alles-minder-werken/163337427-06bffef1

Frederik Smit, Menoo Wester, Olaf Craenen en Kim Schut: ‘De visie van leraren, ouders en leerlingen op de kwaliteit van het onderwijs. Onderzoek naar kwaliteitsaspecen van het onderwijs onder leraren, ouders en leerlingen‘.

De visie van leraren, ouders en leerlingen op de kwaliteit van het onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs moet omhoog. Maar wat is kwaliteit? Daarover zijn de meningen flink verdeeld.

In opdracht van de NTR – in samenwerking met de Volkskrant en het Ruud de Moor Centrum – hebben het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Onderwijs Innovatie Groep (OIG) een onderzoek uitgevoerd naar kwaliteitsaspecten van het onderwijs onder leraren, ouders en leerlingen.

Frederik Smit in gesprek over pesten met hoogleraar sociologie René Veenstra

SBportret2(landscape)reneveenstra
Leerlingen presteren beter als ouders en school samenwerken, zo blijkt uit het recente onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Maar een goede relatie tussen ouders en school is vooral ook van belang als er signalen zijn dat een leerling wordt gepest worden. In Finland pakken ze pesten op school succesvol aan.

Smit, F. (2013). Integrale aanpak tegen pesten. Succesvolle Finse methode., MR magazine, 29 (2), 4-6.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=259

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Belang en de mogelijkheden van ouderparticipatie in het voortgezet onderwijs

wiskunde

Frederik Smit geeft op 2 december 2013 een lezing op het Koning Willem II college in Tilburg over het belang en de mogelijkheden van ouderparticipatie in het voortgezet onderwijs.

willem_2_logo_groot

Hoe ouders effectief betrekken bij het onderwijs van hun kind? En hoe kunnen ouders invloed uitoefenen op het bestuursbeleid?

Zie Frederik Smit:
Succesfactoren betrokkenheid ouders en school.
Uitgeverij SWP Amsterdam.
Medezeggenschap en onderwijs.
Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Uitgeverij SWP Amsterdam.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie) typeert de boeken van Frederik Smit: ‘Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.

Joke Verwoerd, LBBO, de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs: ‘Dat zou voor veel leerkrachten wel eens een eyeopener kunnen zijn’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320
Check: http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Hoe betrokken moeten ouders zijn bij de schoolcarrière van hun kroost?

Opvoedvraagnew

De opvoedvraag

Big mama is watching you. Tenminste, dat wil de middelbare school van zoonlief (12) graag. Via een inlogsysteem op de website van de school mag moeder op de ‘ouderlogin’. Net als alle ouders heeft ze in een klik of twee inzage in wijzigingen, proefwerkroosters en cijfers. Alles is traceerbaar vanachter het bureau, in de trein of vanuit de luie stoel.

Tot haar verbazing adviseert zoons docent ook nog eens iets anders dan de school: Log vooral niet in! Zijn motivatie: Laat je kind merken dat jij hem vertrouwt. Hij moet zelf met belangrijke informatie komen, anders is er iets mis.

Frederik Smit beantwoordt de opvoedvraag in Trouw, woensdag 14 oktober 2013.

Trouw

https://www.facebook.com/#!/pages/Expertisecentrum-Ouders-school-en-buurt/148403755230381

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Hebben ouders iets te zeggen over het lokaal onderwijsbeleid?

Opvattingenrotterdamse ouders

Ouderplatforms en lokaal beleid
Hebben ouders ‘live’ en via digitale platforms – op het niveau van de stad – iets te zeggen over het onderwijsbeleid? Wat zijn ervaringen van ouders met de GMR, ouderraad, cliëntenraad of consumentenvereniging richting scholen, schoolbesturen en politiek in de steden?

Opvattingen van allochtone ouders over onderwijs: tussen wens en realiteit.

Een inventarisatie van de wensen en verwachtingen van ouders ten aanzien van de basisschool en educatieve activiteiten in Rotterdam.

Check: http://its.ruhosting.nl/publicaties/pdf/r1507.pdf

Lezing dr. Frederik Smit en discussie in Hotel New York: 23 november 2013.

Check: https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2013/10/11/hotel-new-york-lezing-ouderplatforms-en-het-belang-van-ouders-als-kwaliteitsbewakers-van-het-onderwijs/