Monthly Archives: juli 2013

Hoorcollege Ouderparticipatie

Educatief Meesterschap

Op 6 december 2013 verzorgt dr. Frederik Smit van het Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen een hoorcollege ouderparticipatie.

Het college is bestemd voor “excellente” VO docenten in het kader van hun masteropleiding Professioneel Meesterschap van het Nederlands Instituut voor Masters in Educatie (Nime)

De opleiding wordt uitgevoerd door het consortium Educatief Meesterschap Amsterdam, een samenwerkingsverband van de UvA, VU en HvA met het Centrum voor Nascholing als penvoerder.

Check: http://www.centrumvoornascholing.nl/producten-diensten/opleidingen-trainingen/details/master-professioneel-meesterschap.html

Start actieteams ouderbetrokkenheid gemeente Schiedam. Niet van bovenaf opgelegd, maar ontsproten aan de werkvloer

SUPEROUDER

De gemeente Schiedam werkt nadrukkelijk aan het optimaliseren van de wederzijdse samenwerking tussen ouders, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de Brede School. Na de zomervakantie gaan actieteams ouderbetrokkenheid van start om de ontwikkeling van de kinderen/leerlingen te ondersteunen.Schiedam wil bij de versterking van de ouderbetrokkenheid niet alleen focussen op de “risicokinderen”, maar inzetten op het vergroten van de ouderbetrokkenheid voor àlle leerlingen.

Het vergroten van ouderbetrokkenheid wordt waar mogelijk ingebed in het Brede School beleid en in de ontwikkeling naar integrale kindcentra (IKC). De gemeente Schiedam beschouwt dit als een belangrijk kader voor het versterken van het ouderbeleid. Door de verbinding aan de Brede Scholen en IKC’s wordt niet alleen de ontwikkeling van het kind gestimuleerd, maar ook de maatschappelijke binding met de buurt versterkt.

Het Expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen heeft een innovatieve begeleidingsopzet ontwikkeld voor het optimaliseren van de ouderbetrokkenheid.

Bij het stimuleren van ontwikkelingsstimulerend gedrag van ouders is het uitgangspunt dat alle ouders kunnen bijdragen aan de ontwikkelingsstimulering en het optimaliseren van de onderwijsresultaten van hun kinderen.

Het Expertisecentrum werkt daarbij nauw samen met de gemeente Schiedam, KomKids B.V. en stichting SWS Welzijn als aanbieders van peuterspeelzaalwerk.

Zie: MR – magazine, nr. 4, mei 2013, pp. 4-6.
Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=278

Informatie
dr. Frederik Smit
F.Smit@its.ru.nl