Monthly Archives: juni 2013

School begint thuis. De ouder is de allereerste leerkracht van het kind en ook de belangrijkste

PICEDITOR-AGE

Woensdag 12 juni 2013 was de eerste landelijke bijeenkomst Ouderbetrokkenheid van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) in Soesterberg.

Dr. Frederik Smit, expert op het gebied van ouderbetrokkenheid, gaf een lezing getiteld: ‘School begint thuis. De ouder is de allereerste leerkracht van het kind en ook de belangrijkste’.

http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=271

Dag van de Zorgcoördinator

cropped-header-961

Op 21 november 2013 is de Dag van de Zorgcoördinator in congrescentrum 1931 te Den Bosch.

Het niemandsland tussen onderwijs en jeugdzorg dreigt groter te worden. Scholen moeten een kwaliteitsslag maken en tegelijkertijd passend onderwijs invoeren. Gemeenten krijgen de regie over de jeugdzorg en moeten bezuinigen. Ouders en leerlingen dreigen aan hun lot te worden overgelaten.

Niemandsland is echter ook een plek waar bij uitstek ruimte is voor initiatieven. Jeugdzorgprofessionals worde uitgenodigd om tijdens deze editie van de Dag van de zorgcoördinator samen met zorgcoördinatoren uit VO en MBO op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden.

De dag heeft een plenair programma en een plenaire afsluiting van elk een half uur. Daartussenin zijn er vier workshoprondes van een uur. Elke deelnemer volgt 1x een ABC: in één uur helemaal bijgepraat over een onderwerp.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen neemt de workshop ABC ouderbetrokkenheid voor zijn rekening.

Meer informatie over de Dag van de zorgcoördinator en over de NVS-NVL treft u aan op: http://dagzc.wordpress.com/

It takes a village to raise a child in Oeganda

it-takes-a-village

It takes a village to raise a child in Oeganda

Expertisecentrum Ouders, school en buurt denkt mee over activiteiten in Oeganda wat betreft het organiseren en opzetten van netwerken en (netwerk)activiteiten om de ingezette ontwikkelingen van de afgelopen jaren verder te implementeren en te borgen.

In het uitwisselingsproject worden workshops voor ouders (bestuur en oudercommissie) en schoen georganiseerd (directeur en enkele leerkrachten) over ouderparticipatie.

Opzet vanuit de ideeën rond de ‘pegagogische civil society’ en het ITS-stappenplan optimaliseren ouderbetrokkenheid.

Betrek ouders bij VVE. Voor- en vroegschoolse educatie in Schiedam

stock-photo-muslim-mother-43129999

Expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, verricht actieonderzoek naar versterking van de ouderbetrokkenheid bij de VVE in Schiedam.

In de visie van de gemeente Schiedam is ouderbetrokkenheid een voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan en wordt gestreefd naar het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag van ouders.

Maar hoe ontwikkel je een goede samenwerkingsrelatie tussen ouders en voorschool / vroegschool / basisschool?

Zie: MR – magazine, nr. 4, mei 2013, pp. 4-6.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=278