Monthly Archives: mei 2013

Oppassen voor de tijgermoeder? Supportive style is beter?

TIJGERMOEDERTOKHERMOEDERVVV

Kind van tijgerouder heeft géén betere schoolprestatie. Supportive style is beter?

The first major study of tiger moms is out. The kids have worse grades, and they are more depressed and more alienated from their parents.
By Paul Tullis|Posted Wednesday, May 8, 2013, at 8:45 AM
Check: http://t.co/cFASd2WeUQ

article6
Bron: NRC Handelsblad, 4 december 2012.

Frederik Smit: Pas op voor de tijgermoeder. Tucht in opvoeding en onderwijs

Uitgaven over ouderbetrokkenheid en medezeggenschap van Frederik Smit bij SWP Uitgevers

Nederlandse publicaties van Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: boeken, rapporten, hoofdstukken in boeken, artikelen in tijdschriften/populaire artikelen.

Publications of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen: scientific articles in journals, books / reports.

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

tijgermoeders

Frederik Smit, Succesfactoren betrokkenheid ouders en school

OudersneschoolSWP9789088503320

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie)

De publicatie van Frederik Smit gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap.

Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders.

http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Ambities waar willen maken. Onderzoek naar missie, zingeving en zelfsturende teams binnen ROC’s

ambities

Frederik Smit en Ton Pelkmans (1999). Ambities waar willen maken. Onderzoek naar missie, zingeving en zelfsturende teams binnen ROC’s.

Check: http://its.ruhosting.nl/publicaties/pdf/r263.pdf

Voor- en vroegschoolse educatie

schiedamvve

De thuissituatie kan de plaats zijn waar plezier in leren wordt bevorderd. Nogal wat ouders weten niet hoe ze hun kind thuis kunnen ondersteunen voor hun schoolcarrière; ze hebben handreikingen nodig om dit te kunnen doen.

Door ouders in een vroeg stadium te betrekken bij de school en met hen te communiceren om optimale omstandigheden scheppen voor de talentontwikkeling van kinderen benadrukt de school hoe ouders belangrijk zijn bij de schoolloopbaan van hun kind. Hoe pakt de gemeente Schiedam dit aan? En wat is de rol van de mr?

Artikel verschijnt eind mei in MR magazine. Uitgave van Wolters Kluwer.

Samen sterker. Verbeter communicatie tussen ouders en school

 MEESTERKLAS Kasteel Heyendael

MEESTERKLAS Kasteel Heyendael

Door betrokkenheid en een zorgvuldige communicatie met de leerkrachten kunnen de ouders hun kinderen beter begeleiden bij de schoolloopbaan. Er is grote belangstelling voor dit thema bij de Meesterklassen van Expertisecentrum Ouders, school en buurt waar onderzoekers en praktijkmensen een volle dag lang ervaringen uitwisselden over ‘verwachtingenmanagement’, communicatieproblemen en de rol van de lerarenopleiding.

Het ministerie van OCW maakt er serieus werk van dat scholen de deur open zetten voor ouders, met hen gaat samenwerken en dat ouders thuis ‘onderwijsondersteunend’ met hun eigen kinderen aan de slag gaan met het oog op betere onderwijsresultaten.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=273

MR- magazine, nr. 3, april 2013.