Monthly Archives: januari 2013

Voor ambitieuze scholen met een krap budget

Wees-uniek

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen nodigt u uit voor een unieke Meesterklas in Rotterdam.

Villa Zebra in Rotterdam: ”Professionele communicatie met ouders”

In Rotterdam op woensdag 20 februari 2013 een unieke Meesterklas over ‘’Professionele communicatie met ouders’’.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. Maak gebruik van de eenmalige speciale korting voor ambitieuze scholen met een beperkt budget.

<ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE

Scholen met grote ambities en een krap budget

Actie inschrijven t/m 30 januari:
ALLE DEELNEMERS: € 89,-

Inleiding Frederik Smit, ouderavond Radboud Universiteit Nijmegen 25 april 2013

ouders en studiekeuze

Veel aankomende studenten laten zich bij hun studiekeuze adviseren door hun ouders. Uit onderzoek blijkt zelfs dat ouders de belangrijkste rol spelen bij de studiekeuze; 58% van de studenten laat zich door zijn/haar ouders adviseren. Dit percentage stijgt bovendien jaarlijks.

De Radboud Universiteit biedt tijdens de voorlichtingsdagen speciale voorlichting voor ouders en ook door middelbare scholen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een presentatie voor ouders te komen geven. Om deze dienstverlening verder uit te breiden bieden we, in samenwerking met de afdeling Studentenbegeleiding, op donderdag 25 april 2013 een ouderdag voor ouders van 5 en 6 VWO scholieren aan.

Het programma van deze avond start om 19.00uur met een plenaire inleiding door Frederik Smit, coördinator van het Expertisecentrum Ouders, school, buurt, verbonden aan het ITS.

Vervolgens kunt u kiezen uit twee interactieve sessies naar keuze. In deze rondes geven wij u meer informatie over het studiekeuzeproces, de mogelijkheden die de Radboud Universiteit biedt aan talentvolle studenten, maar ook praktische zaken als financiën en het Bindend Studieadvies komen aan bod. Deze presentaties worden verzorgd door studentendecanen en andere medewerkers van de Radboud Universiteit. Uiteraard is er ook volop mogelijkheid tot het stellen van vragen.

NRC: Mama betaalt, dus mama bepaalt, zaterdag 26 januari 2013.
Zie: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=257

Radboud Universiteit Nijmegen
Ouderavond voor ouders van scholieren in 5 en 6 vwo.
Zie: http://www.ru.nl/studereninnijmegen/ouders/actueel/ouderavond-25-april/

Let op actie: Scholen met grote ambities en een krap budget

Wees-uniekWees-uniek

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen nodigt u uit voor een unieke Meesterklas in Rotterdam.

Villa Zebra in Rotterdam: ”Professionele communicatie met ouders”

In Rotterdam op woensdag 20 februari 2013 een unieke Meesterklas over ‘’Professionele communicatie met ouders’’.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. Maak gebruik van de eenmalige speciale korting voor ambitieuze scholen met een beperkt budget.

<ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE

Scholen met grote ambities en een krap budget

Actie inschrijven t/m 30 januari:
ALLE DEELNEMERS: € 89,-

U kunt zich inschrijven via: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/kopie-meesterklas-0

Informatie Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl / 06-12413905

Voor scholen met grote ambities en een krap budget

Wees-uniek

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen nodigt u uit voor een unieke Meesterklas in Rotterdam.

Villa Zebra in Rotterdam: ”Professionele communicatie met ouders”

In Rotterdam op woensdag 20 februari 2013 een unieke Meesterklas over ‘’Professionele communicatie met ouders’’.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. Maak gebruik van de speciale kortingen voor scholen.

<ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE

Scholen met grote ambities en een krap budget

Actie inschrijven t/m 30 januari:
ALLE DEELNEMERS: € 89,-

U kunt zich inschrijven via: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/kopie-meesterklas-0

Informatie Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl / 06-12413905

Uitnodiging voor unieke Meesterklas in Rotterdam

Wees-uniek

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen nodigt u uit voor een unieke Meesterklas in Rotterdam.

Villa Zebra in Rotterdam: ”Professionele communicatie met ouders”

In Rotterdam op woensdag 20 februari 2013 een unieke Meesterklas over ‘’Professionele communicatie met ouders’’.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. Maak gebruik van de speciale kortingen voor scholen.

U kunt zich inschrijven via: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/kopie-meesterklas-0

Informatie Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl / 06-12413905

Succesfactoren in het omgaan met orde en gezag

Ordehouden2

ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 3 april 2013 een conferentie voor besturen, directies, leraren in het primair, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs enhoger beroepsonderwijs:

”Succesfactoren in het omgaan met orde en gezag”

Met bijdragen van prof. dr. Christien Brinkgreve, Universiteit Utrecht, prof. mr. Pieter Huisman, Erasmus Universiteit, dr. Jan Dirk de Jong, onderzoeker en adviseur Rebond: Research and Advice, René Kneyber, docent, trainer en auteur Orde houden in het voortgezet onderwijs, Menno de Vree, docent op het vmbo en Maarten Schouten, voormalig bevelhebber generaal, Sanne Kuyt, leraar en expert social media en gezag, Jannie Limburg, pedagoog, bureau Peervis, dr. Amber Walraven, drs. Jos Lubberman, drs. Wouter de Wit en dr. Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. 1 op 4 korting, alleen bij gelijktijdig inschrijven bij vier personen van één instelling.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/conferentie/

Informatie: Frederik Smit; F.Smit@its.ru.nl; 0612413905

Wat zijn succesfactoren in het omgaan met gezag in het onderwijs?

ouderlijkgezag

ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 3 april 2013 een conferentie voor besturen, directies, leraren in het primair, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs:

”Succesfactoren in het omgaan met orde en gezag”

Met bijdragen van prof. dr. Christien Brinkgreve, Universiteit Utrecht, prof. mr. Pieter Huisman, Erasmus Universiteit, dr. Jan Dirk de Jong, onderzoeker en adviseur Rebond: Research and Advice, René Kneyber, docent, trainer en auteur Orde houden in het voortgezet onderwijs, Menno de Vree, docent op het vmbo en Maarten Schouten, voormalig bevelhebber generaal, Sanne Kuyt, leraar en expert social media en gezag, Jannie Limburg, pedagoog, bureau Peervis, dr. Amber Walraven, drs. Jos Lubberman, drs. Wouter de Wit en dr. Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. 1 op 4 korting, alleen bij gelijktijdig inschrijven bij vier personen van één instelling.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/conferentie/

Informatie: Frederik Smit; F.Smit@its.ru.nl; 0612413905.

Hoe kunnen scholen effectief communiceren met ouders?

communicatie

Op verzoek van de Gemeente Rotterdam, afdeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) organiseert Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen op woensdag 20 februari 2013 een Meesterklas over moderne, professionele, communicatie.

Deze Meesterklas is bestemd voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs met als thema:

“Moderne, professionele communicatie school en ouders”

Waar? Rotterdam: Villa Zebra aan de Maas.

Met bijdragen van Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, FORUM, Universiteit van Amsterdam /Hogeschool van Amsterdam, Stichting Actief Ouderschap, KPC Groep, Toegepaste positieve psychologie Positief Onderwijs, Stichting De Katrol in Rotterdam, CED-Groep en een bevlogen wetenschapsjournaliste.

Aanmelding in volgorde van binnenkomst. De gemeente Rotterdam betaalt voor de deelnemende scholen uit de stad de helft van het inschrijfgeld.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/kopie-meesterklas-0

Informatie Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl/06-12413905

Beleef een workshop met Sanne Kuyt

sanne_kuyt

Sanne Kuyt, leraar en expert social media en gezag.

Workshop ‘Social media en gezag’

Sociale media zijn internettoepassingen waarmee personen online met elkaar informatie kunnen delen via bijvoorbeeld Twitter, Hyves en Facebook.
Kernvragen: Hoe omgaan met twitterende leerlingen in de klas? Hoe omgaan met plaatsing van ongewenste berichten en filmmateriaal op internet? Welke normen opstellen voor gebruik van social media en hoe erop toezien dat leerlingen de afgesproken regels nakomen? Wat betekent leiderschap nieuwe stijl? Hoe een startdocument opstellen voor het omgaan met social media op school? Wat is de rol van leidinggevenden, leraren, ouders en leerlingen? Wat zijn succesfactoren?

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/conferentie/

Kinderen met en zonder handicap samen naar school

InegraleschooRoosendaall

Vanaf 8 januari 2013 gaan kinderen met en zonder handicap in Roosendaal samen naar school. Dit is een proefproject van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) in samenwerking met basisschool de Kroevendonk en Mytylschool Roosendaal. Het gaat voorlopig om twee schoolklassen die het hele jaar één middag per week samen les krijgen, een unicum in Nederland.

Gescheiden werelden
In Nederland is het onderwijs voor kinderen met en zonder handicap gescheiden: de meeste gehandicapte kinderen gaan naar een school voor speciaal onderwijs. Ze leven in een aparte wereld: omdat hun school vaak ver weg is, gaan ze vroeg van huis en zijn pas ‘s middags laat weer terug. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op de school in de buurt, volgen kinderen met een handicap de hele dag onderwijs samen met andere gehandicapte kinderen.

Samen naar school
Basisschool De Kroevendonk en Mytylschool Roosendaal vinden dat de scheidingwand tussen kinderen met en zonder handicap moet worden doorbroken. Daarom gaan een aantal leerlingen van deze scholen in 2013 een middag per week samen naar school, onder de noemer ‘meet2learn’. Na de zomervakantie wordt dit mogelijk uitgebreid tot en dag per week. De leerlingen volgen vakken als muziek, theater, natuur en techniek, en later mogelijk ook rekenen en taal.

De betrokken schoolteams huldigen het standpunt dat succes van de gewenste vernieuwing vooral ook afhangt van een accepterende, stimulerende thuisomgeving. Er wordt verwacht dat de schoolsituatie en thuissituatie dermate op elkaar aansluiten dat het leren op school verbonden, vervlochten en gestapeld is met het leren thuis. De uitkomsten van het onderzoek zullen tijdens een symposium eind 2013 worden gepresenteerd.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Het project wordt ondersteund door Expertisecentrum Ouders, school en buurt van onderzoeksinstituut, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen. Bovendien worden de resultaten van het project onderzocht in het kader van de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht. De opgedane kennis en ervaring worden beschikbaar gesteld aan andere scholen, zodat meer scholen aan de slag kunnen met gezamenlijk onderwijs; diverse belangstellenden hebben zich al gemeld. Meer informatie is te vinden via Twitter @meet2learn_Rsd en binnenkort via http://www.meet2learn.nl.

Informatie: Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/lopend-onderzoek/

Check: http://www.medicalfacts.nl/2013/01/07/pilot-kinderen-met-en-zonder-handicap-samen-naar-school/