Monthly Archives: oktober 2012

Beter presteren in Rotterdam: school en ouders samen!

Ouders en school samen

Het programmabureau Beter Presteren van de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse schoolbesturen heeft het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, opdracht verleend om een literatuurstudie uit te voeren naar ouderbetrokkenheid en ervaringen te inventariseren met ouderbetrokkenheid bij directies en ouders in Rotterdam en in de rest van Nederland.

Op 14 november presentatie onderzoeksrapport ‘Beter presteren in Rotterdam: school en ouders samen!’

Ga in debat met wethouder Hugo de Jonge.

Super Onderwijs Challenge 2012

Breda

Super Onderwijs Challenge 2012

Frederik Smit geeft op vrijdagochtend, 2 november 2012, in Breda een lezing:
‘Ouderbetrokkenheid – The Next Level’

Ouders lezen meer voor

Monitor ouderbetrokkenheid po, vo, mbo – meting 2012

Voorlezen

Voorlezen


Ouders zijn meer gaan voorlezen. Het onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis is niet aantoonbaar intensiever geworden. Het praten over school en helpen bij huiswerk is gelijk gebleven. Dit blijkt uit onderzoek van Ecorys / Oberon naar school-ouderbetrokkenheid in primair en voortgezet onderwijs, en middelbaar beroepsonderwijs. Het onderzoek is de tweede meting die ontwikkelingen in kaart brengt. De eerste meting vond plaats in 2009. Deze tweede meting is uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Pa en ma komen eraan op de universiteit

Pa en ma komen eraan op de campus

Pa en ma komen eraan

Ze struinen en masse door de gangen tijdens open dagen, komen vaker mee naar gesprekken met studentdecanen en ze volgen college op Ouderdagen. Pa en ma laten steeds vaker hun gezicht zien op de campus. En hun inbreng groeit.

De gelukkige ondernemingsraad. Tips van wetenschappers

De gelukkige OR.
Tips van wetenschappers

Bij sommige ondernemingsraden lijkt het maar niet te lukken. Ze behalen nauwelijks successen, de onderlinge communicatie laat te wensen over. Een deel van de leden haakt af: het or-werk voldoet niet aan de verwachtingen en ze voelen zich niet gelukkig in de raad. Hoe kun je dit voorkomen?

Smit, F. (2012). De gelukkige or. Tips van wetenschappers. OR & communicatie, 13 (4), 10-11.

Nederlandse publicaties van Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: boeken, rapporten, hoofdstukken in boeken, artikelen in tijdschriften/populaire artikelen.

Publications of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen: scientific articles in journals, books / reports.

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Investeer in de leraar. Advies McKinsey aan Nederlandse onderwijs

Onderzoeksbureau McKinsey
De onderwijsvernieuwingen van de laatste decennia hebben in ons land niet voor beter onderwijs gezorgd. Wil Nederland de kwaliteit van ‘goed naar beter’ brengen, dan moeten we drie zaken aanpakken: de lerarenopleidingen verbeteren, het leraarsvak professionaliseren en de schoolleiders ontwikkelen. Ook moet meer aandacht naar de de rol van ouders in het onderwijsproces. Dat blijkt uit een doorvertaling van onderzoek over de best presterende onderwijsstelsels naar de Nederlandse situatie van McKinsey & Company.

Bron:
Smit, F. (2012). Investeer in de leraar. Advies McKinsey aan Nederlandse onderwijs. MR magazine, 28 (10), 4-6.

Check:
Investeer in de leraar. Advies McKinsey. Wat is de rol van de (g)mr?

Nederlandse publicaties van Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: boeken, rapporten, hoofdstukken in boeken, artikelen in tijdschriften/populaire artikelen.

Publications of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen: scientific articles in journals, books / reports.

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Flexplek voor helpende ouders

Flexplek voor helpende ouders[1]

Geen geld meer voor conciërges of klassen assistenten? Scholen lokken vrijwilligers onder zzp-ouders: gratis laptop in ruil voor helpen in de schooltuin of een ander karweitje.

Nederlandse publicaties van Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: boeken, rapporten, hoofdstukken in boeken, artikelen in tijdschriften/populaire artikelen.

Publications of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen: scientific articles in journals, books / reports.

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Pieter Huisman in MEESTERKLAS NIJMEGEN: ‘Goed geïnformeerd zijn over wederzijdse rechten en plichten van ouders en school voorkomt onnodige misverstanden’

Pieter Huisman

Prof. mr. Pieter Huisman in MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL, ITS Radboud Universiteit Nijmegen, 7 november 2012.

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Vragen?
Frederik Smit: 06-12413905

Jacqueline Boerefijn in MEESTERKLAS NIJMEGEN: ‘Lekker in je vel als basisvoorwaarde voor leren’

Jacqueline Boerefijn

Feitelijk zijn ouders de directe ‘klanten’ van de school. Ouders besteden een deel van de opvoeding en opleiding uit aan de leerkrachten. De meeste ouders willen voor hun kind het allerliefst ‘dat ie maar gelukkig wordt’. Ook bij schoolkeuze letten ouders op het te verwachten geluksniveau van hun kind op school.

Kinderen die lekker in hun vel zitten presteren beter.

Klantvriendelijkheid is een van de meest basale succesfactoren in het bedrijfsleven, en als school zou je veel meer kunnen richten op een prettige samenwerking met ouders, en uitvinden hoe je er samen voor kunt zorgen dat kinderen een gezond en gelukkig leven leiden, nu en in de toekomst.

Samen met Ad Bergsma schreef Jacqueline “Opvoeden tot geluk, help je tiener puberen” wat in augustus 2012 verscheen bij Lannoo. Ze schrijft nu een boek voor docenten.

Jacqueline Boerefijn MSc, Master toegepaste positieve psychologie bij Positief Onderwijs: ‘Lekker in je vel als basisvoorwaarde voor leren’.

In MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL, ITS Radboud Universiteit Nijmegen, op 7 november uitgelegd met interessante cases uit de praktijk.

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Vragen?
Frederik Smit: 06-12413905

Socioloog en pedagoog Mieke van Stigt in MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL: ‘Wie zijn de ouders, en hoe staan zij tegenover ouderbetrokkenheid? Tips, tools en best practices’

Mieke van Stigt

Wie zijn de ouders met wie leerkrachten en docenten te maken hebben? Hoe past de eis van ouderbetrokkenheid in hun drukke leven? Welke verwachtingen hebben zij van hun kinderen en van de school? Wat drijft hen en wat drijft hen tot wanhoop? Een workshop over het perspectief van de ouders in hun contact met school. Met tips, tools en best practices over communicatie met ouders. Begrip van de positie van ouders is essentieel voor een succesvolle samenwerking en in het belang van het kind.

Drs. Mieke van Stigt, publiciste over jeugd en gezin, opvoeding en onderwijs:
‘Wie zijn de ouders, en hoe staan zij tegenover ouderbetrokkenheid? Tips, tools en best practices’

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL, ITS Radboud Universiteit Nijmegen, 7 november 2012.
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Vragen?
Frederik Smit: 0612413905