Monthly Archives: juli 2012

Rotterdamse ouders. Win in 5 minuten een iPad!

ouders-en-school-samen

Onderzoek ITS Radboud Universiteit Nijmegen nu online.

Waar gaat het onderzoek over?

Vier belangrijke thema’s komen in de vragenlijst aan de orde:
– relatie ouders en school;
– onderwijsondersteunend gedrag van ouders;
– educatief partnerschap tussen ouders en school;
– effecten ouderbetrokkenheid.

Duur: maximaal 5 minuten.

Informatie: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/lopend-onderzoek/functioneren-relatie/

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

dr. Frederik Smit
Expertisecentrum Ouders, school en buurt
ITS Radboud Universiteit Nijmegen

Rotterdamse schoolleiders. Win in 5 minuten een iPad!

Onderzoek ITS Radboud Universiteit Nijmegen nu online.

Waar gaat het onderzoek over?

Vier belangrijke thema’s komen in de vragenlijst aan de orde:
– relatie ouders en school;
– onderwijsondersteunend gedrag van ouders;
– educatief partnerschap tussen ouders en school;
– effecten ouderbetrokkenheid.

Duur: maximaal 5 minuten.

Informatie: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/lopend-onderzoek/functioneren-relatie/

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

dr. Frederik Smit
Expertisecentrum Ouders, school en buurt
ITS Radboud Universiteit Nijmegen

Stappenplan optimalisering educatief partnerschap ouders, school en buurt

Module Meesterklas Stappenplan Optimalisering Ouderbetrokkenheid
De Wereld op Zuid is een brede school in Rotterdam en richt zich ook op de buurt.

De schoolbibliotheek is bijvoorbeeld toegankelijk voor buurtbewoners. Het schoolplein aan de voorzijde is na schooltijd altijd geopend voor de jeugd uit de buurt. Voetbalclub Spartaan maakt gebruik van de gymzaal van de school in de winter, en de school van hun veld in de zomer. Zo ben je goede buren van elkaar.

Het schoolteam gebruikt het gebouw multifunctioneel en is er voor de kinderen, ouders én de buurt.

Gezagscrisis in het onderwijs?

NTR: Avond van het onderwijs, 3 oktober 2011

Frederik Smit geïnterviewd door Clairy Polak.

Frederik Smit licht op de Avond van het Onderwijs, NTR, Nederland 1, 3 oktober 2011, de belangrijkste onderzoeksresultaten toe van een onderzoek naar de visies van leraren, ouders en leerlingen op de kwaliteit van het onderwijs.
Is er sprake van een gezagscrisis in het onderwijs? Die vraag staat centraal tijdens de Avond van het onderwijs. De kwaliteit van ons onderwijs moet omhoog. Maar wat is kwaliteit? Daarover zijn de meningen flink verdeeld. Ouders, leerlingen, docenten en wetenschappers gaan hierover in debat. Ook minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt wordt aan de tand gevoeld. Presentatie: Clairy Polak.

Bekijk uitzending: http://www.hebikietsgemist.nl/aflevering/75373/nederland-1/avond-van-het-onderwijs-2009/aflevering-3.html

Ouders bemoei je niet met het rekenen!

Jeugdjournaal, donderdag 1 december 2011

NOS Jeugdjournaal Avond 18.45 uur, 1-12-2011. Frederik Smit: “Ouders bemoei je niet met het rekenonderwijs!”

Het is prima als ouders zich met het huiswerk bemoeien, maar liever niet met het rekenen.

Bekijk de uitzending: http://www.hebikietsgemist.nl/aflevering/83099/nederland-3/nos-jeugdjournaal/aflevering-1733.html

Straatcultuur en taalverruwing in de klas

EenVandaag, donderdag 1 december 2012

TV-uitzending EenVandaag 1-12-2011. Frederik Smit: “Straatcultuur en taalverruwing sluipt steeds meer de klas in”.

Respect voor de leraar: zeg maar U.

Het gaat niet goed met het gezag van onze leraren in de klas. Een reden voor de PVV om met een motie te komen om de leerlingen te verplichten hun leraar met U aan te spreken. De PVV is niet de enige die zich zorgen maakt over gebrek aan respect voor de leraar. Ook onderwijsdeskundige Frederik Smit maakt zich zorgen over de straatcultuur en taalverruwing die steeds meer de klas zijn binnengeslopen.
Het incident onlangs op het Anna van Rijn College in Nieuwegein is daar een goed voorbeeld van. Leerlingen laten zich niet langer“dissen” en ouders hebben een kort lontje. Leraren hebben nooit geleerd daar mee om te gaan. Daarom geeft Frederik Smit stoomcursussen aan leraren die weer willen leren normen te stellen.

Bekijk de uitzending: http://www.hebikietsgemist.nl/aflevering/83115/nederland-1/eenvandaag/aflevering-1484.html

Straatcultuur in de klas

In Gelderland Live, zondag 11 december 2011

Frederik Smit zondagochtend, 11 december 2011, in het debatprogramma ‘In Gelderland Live’. Straattaal in de klas, ongeïnteresseerde ouders en de docent kan geen orde houden. Is de jeugd van tegenwoordig los geslagen, of is er iets anders aan de hand?

Bekijk de uitzending: http://www.rtvgelderlandarchief.nl/index.php?datum=11122011&programma=&id=61644

Academische Meesterklas ouders en bevordering leerprestaties

Inleiders en workshopbegeleiders Meesterklas ITS Radboud Universiteit Nijmegen

ITS Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op 19 september, 10 oktober en 7 november 2012 Academische Meesterklassen voor besturen, directies, leraren en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema:

“Ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties”

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Module Meesterklas: sleutel begrippen betrokkenheid ouders

Module Meesterklas sleutelbegrippen ouderbetrokkenheid

Module Meesterklas sleutelbegrippen ouderbetrokkenheid

Module Meesterklas: architectuur betrokkenheid ouders

Module Meesterklas architectuur ouderbetrokkenheid

Module Meesterklas architectuur ouderbetrokkenheid